SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief


Op zondag 26 oktober vond de vierde Landelijke Stiltedag plaats, onder het motto 'Stilte verbindt'. Dat is ook echt zo, is mijn ervaring én die van de deelnemers aan een Stiltewandeling. Juist door niet te praten, maar met elkaar stil te zijn in de natuur, ontstaat er als vanzelf een gevoel van verbinding zowel met je Zelf als met de Ander en de Natuur om je heen. De stilte brengt je in contact met je Ware Natuur, dát wat je ten diepste bent en wat alleen in innerlijke stilte ervaren kan worden.

De Stiltewandeling namens Spiegeling deze dag stond in het teken van het herfsthema 'oogst': wat hebben de afgelopen maanden van het jaar 2014 je gebracht aan 'zoete' en mogelijk ook 'zure' vruchten en welke winst hebben beiden je opgeleverd ten aanzien van je eigen ontwikkeling en je levenspad?
We waren met 18 personen, de temperatuur was lekker zacht, het bos geurde naar herfst en omhulde ons met haar bruingele herfstkleuren.
We stonden letterlijk én figuurlijk stil bij het thema en in de gezamenlijke deelronde kwamen bijzondere ervaringen naar boven.
Uit de verhalen bleek dat het vaak juist de 'wrange' vruchten zijn die de grootste Oogst opleveren en zorgen voor een ommekeer of transformatie in iemands leven.

Dat heb ik ook zelf ervaren. Dankzij mijn burnout in 2001 is Spiegeling ontstaan, wat een einde leek werd een nieuw begin! 
Dát spiegelt de natuur je ook zo prachtig voor in al haar seizoenen: ieder einde is steevast altijd weer het begin van iets nieuws; dood is meteen een wedergeboorte! Zo biedt de natuur met haar spiegelende levenscycli hoop voor ons mensen; het is het natuurlijke proces van het leven dat voor een ieder met vallen en opstaan gepaard gaat.

 

Stiltewandeling met 'oogsritueel' (Landelijke Dag van de Stilte, 26 okt)


De volgende Stiltewandeling zal plaatsvinden op zondag 21 december, weer van 10.00 tot 13.00 in het Bredase Mastbos en zal in het teken staan van Midwinter. Zie voor meer informatie /agenda/midwinter-stiltewandeling-de-kracht-van-het-licht/

Dat stilte heel heilzaam is kun je ook ervaren in de Stilteretraite in Cadzand die vanuit spiritueel Centrum Zuiderlicht in Breda (waar ik al ruim 3 jaar met veel plezier gastvrouw ben) op 20 en 21 december aangeboden wordt; het weekend van Midwinter.
Je trekt je terug op een stille plaats om tot je Zelf te komen en je te bezinnen, in het vertrouwen dat zich in de Stilte inzichten kunnen aandienen die je leven en werk zullen verrijken.
Gedurende deze dagen is er ruimte voor diverse vormen van (mindfulness) meditatie, wandelingen in de natuur, rituelen, reflectie, muziek, heerlijke maaltijden en alles wat je verder maar kan inspireren. Voor meer informatie en aanmelding zie www.zuiderlichtbreda.nl/mindfulness/retraites 

In mijn vorige nieuwsbrief liet ik weten dat de gezondheidssituatie van mijn vader zeer te wensen overliet, ik hield er in die periode rekening mee dat de uitvaart in zicht was. Maar oude bomen zijn stevig geworteld en niet zomaar omver te krijgen blijkbaar, want wonder boven wonder is hij weer opgekrabbeld en heb ik hem laatst weer mee naar een terrasje kunnen nemen voor onze gebruikelijke capucino met slagroomsoesje! Dat had ik nooit meer verwacht.
Hij ziet er heel magertjes uit en is ook flink afgevallen, maar de laatste tijd eet hij weer wat meer én soms ook weer zelfstandig. De Wonderen zijn de wereld nog niet uit; blijkbaar is het zijn tijd nog niet....
Dit weekend was het Allerzielen en heb ik bij het Noorderlicht Breda een heel mooi ritueel gevolgd, waarbij we op gepaste wijze hebben stilgestaan bij onze overleden voorouder(s). Gelukkig hoort pa daar nu nog niet bij!

 

onverwacht toch weer met pa op stap 


Op 11 oktober hebben we in Zeist alweer de 8e training Natuurcoaching afgesloten. De deelnemers hebben een certificaat ontvangen en uit de evaluaties bleek wederom dat de training in een behoefte voorziet.
Opvallend is iedere keer weer dat de cursisten unaniem teruggeven dat hun contact met de natuur en het respect voor de Wijsheid van de Natuur voelbaar is verdiept, vanuit de ervaring dat de natuur je 'als vanzelf' spiegelt en dat je daar in feite niets voor hoeft te doen. Het belangrijkste is dat je jezelf openstelt en je laat verrassen door wat er uit de natuur tot je wilt komen als spiegel. Dat is ook wat de training je leert: hoe je als natuurcoach de ander helpt om in de spiegel van de natuur te kijken en zo tot eigen antwoorden en inzichten te komen! 

De volgende training start op zaterdag 7 maart 2015, zie flyer in de bijlage en de informatie op de website /agenda/training-natuurcoaching-voor-mensen-die-met-mensen-werken/  Je kunt je hier al voor aanmelden.


Op zaterdag 22 november verzorgt collega Sandra Raemakers weer een kennismakingsworkshop in de bossen van Austerlitz. Je kunt dan zelf ervaren hoe het is om te coachen in en met de natuur.
Het is eveneens een mooie gelegenheid om te onderzoeken of de training natuurcoaching iets voor je zou kunnen zijn. Zie voor het ervaringsverslag van een deelnemer aan de kennnismakingsworkshop in februari: www.tvc.nl/nl/proeverij/geproefd-natuurcoaching

Sandra en ik zijn bezig met de voorbereidingen voor de Keltische Jaarcyclus, een verdiepende training als vervolg op de algemene natuurcoachings training en bestemd voor ex-cursisten van Spiegeling én mensen die ook elders ervaring hebben opgedaan in wandel- of natuurcoaching. 
In deze jaarcyclus, die loopt van februari tot en met december 2015, gaan we kijken naar de symboliek van de verschillende Keltische jaarmomenten en hoe je die spiegelend in kunt zetten bij coaching van cliënten.

Zie ook weer de flyer in de bijlage of kijk op de website /agenda/keltische-jaarcyclus-verdiepende-training-natuurcoaching/  Ook hiervoor is inschrijving al mogelijk.


Dit zijn de aktiviteiten die voor de komende tijd op stapel staan. Ken je mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn, voel je dan vrij om deze nieuwsbrief aan hen door te sturen. Wil je geen informatie meer ontvangen, dan kun je je afmelden via de link hieronder.

Wie weet tot ont-moetens, een kleurrijke oogstgroet van Mirjam en Sandra