SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

PRIVACY VERKLARING SPIEGELING


SPIEGELING, Intuïtieve en Creatieve Natuurcoaching is gevestigd in Bilthoven en in 2006 opgericht door eigenaar Mirjam Bossink,  intuïtief en creatief natuurcoach.

SPIEGELING heeft vanaf haar oprichting de Opleiding Intuïtieve Natuurcoaching ontwikkeld en jaarlijks gegeven aan mensen die met mensen werken en die willen leren hoe het vak van natuurcoaching intuïtief in te zetten in de begeleiding van mensen met een coachvraag.
In 2018 is SPIEGELING gestopt met het opleiden van anderen tot natuurcoach en is de nadruk komen te liggen op de maandelijkse Proeverij' 'intuïtief kennismaken met de spiegelwerking van de natuur,  spiegelende natuurwandelingen, de Creatieve Vrouwen Krachtcirkel en andersoortige workshops en (natuurcoachings) aktiviteiten.

Doelgroep van de aktiviteiten van SPIEGELING zijn mensen die open staan voor persoonlijke groei en ontwikkeling en die zich hierbij willen laten spiegelen door de natuur,  in combinatie met creatieve werkvormen.
Bereidheid tot zelfreflectie en zelfinzicht zijn daarbij belangrijke kenmerken cq voorwaarden!

 

Verzameling gegevens

Ten behoeve van deelname aan de aktiviteiten verzamelt Spiegeling ten behoeve van inschrijving en facturering de volgende gegevens:

* naam (voor- en achternaam)
* adresgegevens: straatnaam, postcode en woonplaats 
* emailadres
* telefoonnummer

Belangstellenden voor een aktiviteit van SPIEGELING melden zich persoonlijk aan voor deelname via de mailinfo AT spiegeling DOT net"> info AT spiegeling DOT net of via de aanmeldpagina op de website: inschrijven
Inschrijving voor aktiviteiten gaat op volgorde van aanmelding en ontvangen betaling. Betaling gaat vooraf en zodra het te verrekenen bedrag op de rekening staat, is deelname gegarandeerd. SPIEGELING hanteert een annuleringsregeling die vermeld staat op de te verzenden factuur.

Daarnaast kunnen mensen zich via de website inschrijven voor ontvangst van de Inspiratiemail van SPIEGELING die  (on)regelmatig wordt verstuurd, met daarin spiegelende (natuur)inspiratie, praktische informatie en updates over het aktiviteiten aanbod.
 

Verwerking gegevens

SPIEGELING verzamelt via email van de deelnemers aan (Stilte)Wandelingen alleen naam en email + telefoongegevens om deelnemers te kunnen informeren over de praktische bijzonderheden van de betreffende aktiviteit.
De bankgegevens van de betalende partij worden bekend bij overmaking van het deelnamebedrag en staan vermeld op de bankafschriften.

Aanmelding voor een aktiviteit geschiedt altijd (!) door betaling vooraf van het deelnamebedrag, wat tevens de bevestiging van inschrijving is.

* Voor deelname aan Natuurworkshops en Inspiratiedagen geldt dat inschrijving grotendeels gebeurt via de inschrijfpagina op de website voor genoemde aktiviteit, waarop ook automatisch adresgegevens worden ingevuld.
Deze worden gevraagd om een factuur te kunnen doen uitgaan. Als mensen zich per mail aanmelden, wordt ten behoeven van de facturering dezelfde gegevens gevraagd.

Deelnemers worden per email van tevoren geinformeerd over nadere praktische bijzonderheden die nodig zijn voor een goed verloop van de aktiviteit en na afloop om - indien aan de orde - aanvullende informatie ten aanzien van de inhoud van de aktiviteit te mailen + eventueel met toestemming gemaakte fotos.
 

* Voor aanmelding voor ontvangst van de Inspiratiemail of download van een document worden naam en emailadres gebruikt zolang iemand op de verzendlijst staat/wil staan. Uitschrijving is ten alle tijden mogelijk.
 

Noodzaak Gegevens verzameling

Spiegeling heeft de genoemde gegevens nodig voor het goed kunnen organiseren en uitvoeren van aktiviteiten:


* het versturen van facturen 
* toesturing van de benodigde informatie (via mail) die samenhangt met deelname aan de aktivtiteit en een goed verloop daarvan
* het tijdig kunnen doorgeven aan deelnemers van ventuele verhindering en cancelling van een geplande (en reeds betaalde) aktiviteit vanuit Spiegeling 
* het versturen van Inspiratiemail aan het klantenbestand, zijnde de mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven
* het  doorgeven van andersoortige relevante informatie vanuit Spiegeling als organisatie

 

Toestemming

Na afloop van deelname aan een aktiviteit, of al bij aanmelding, wordt toestemming gevraagd de email gegevens te kunnen gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden en te informeren over vervolgaktiviteiten van SPIEGELING onder andere middels de regelmatig te versturen Inspiratiemail of anderszins via mailuitwisseling.

Bij aanmelding voor de Inspiratiemail wordt gevraagd om een akkoordverklaring met het Privacy regelement van Spiegeling én voor het regelmatig ontvangen van berichten.

Bij samenwerking met derden, zal vooraf (!) toestemming worden gevraagd of persoonlijke gegevens zoals naam en emailadres (en mogelijk NAW gegevens) met hen gedeeld kunnen worden. SPIEGELING verklaart hierbij niet zonder toestemming gegevens aan derden te zullen verstrekken voor hun eigen gebruik!
 

Samenwerking met derden

SPIEGELING werkt (on)regelmatig samen met andere collega Zzp´ers om gezamenlijk een aktiviteit aan te bieden.
Gegevens die functioneel zijn voor de organisatie en uitvoering van de betreffende aktiviteit, worden met de samenwerkingspartner gedeeld, maar altijd onder eindverantwoordelijkheid van SPIEGELING!
Dit geldt eveneens als een derde namens SPIEGELING een aktiviteit verzorgt, bijvoorbeeld bij ziekte of onverwachte afwezigheid van Mirjam Bossink, directeur en uitvoerder van het SPIEGELING aanbod.

Concluderend: SPIEGELING deelt gegevens niet met derden zonder toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van aktiviteiten van SPIEGELING of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die in opdracht gegevens verwerken, zoals de website beheerder, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens. SPIEGELING blijft ook hierbij eindverantwoordelijk voor de verwerking.
 

Bewaartermijn

SPIEGELING zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens nodig zijn. Inschrijf- en factuurgegevens + email uitwisseling met 'betalende klanten' dienen als wettelijk bewijs tenminste 7 jaar lang bewaard te blijven ten behoeve van eventuele controle door de Belastingdienst.
SPIEGELING verklaart hierbij de gegevens niet te zullen verstrekken aan derden, anders dan de Belastingdienst of boekhouder/accountant.
Alle data die SPIEGELING bewaart zijn ten behoeve van de wettelijke verplichting ten aanzien van een aantoonbare en juiste bedrijfsvoering.
 

Gebruik van foto en film materiaal

Tijdens aktiviteiten van SPIEGELING kunnen foto´s en/of filmpjeS worden gemaakt voor plaatsing in de Inspiratiemail ter illustratie van de betreffende aktiviteit, op de website of fop een flyer voor promotie doeleinden van het aanbod van SPIEGELING.
Aan deelnemers zal altijd van tevoren expliciet worden gevraagd om hun (schriftelijke) toestemming daarvoor te geven.
Ook voor  het maken van foto's of filmpjes tijdens een aktiviteit, zal altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de deelnemers en zal hiernaar gehandeld worden.

 

Waarborging veiligheid

SPIEGELING neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Zo is de website van SPIEGELING met een wachtwoord + SSL beveiligd om datalekken te voorkomen en de laptop waarop gegevens worden verwerkt is beveiligd met een wachtwoord.

Dit geldt eveneens voor de opslag van gegevens als backup op de externe harde schijft.

Als je de indruk hebt dat gegevens niet goed genoeg beveiligd zijn of dat er toch aanwijzingen zijn van misbruik, of als je anderszins zorgen of bezwaren hebt rondom de gehanteerde Privacy door SPIEGELING neem dan contact op viainfo AT spiegeling DOT net"> info AT spiegeling DOT net

 

Contactgegevens Spiegeling

Wanneer je in verband met de Privacy en verwerking van gegevens contact wilt opnemen met SPIEGELING kan dat via onderstaande gegevens:

Tenaamstelling: Coachingspraktijk Spiegeling t.n.v. M.H.J.T. Bossink

Straatnaam en  huisnummer: Saturnuslaan 25

Postcode en plaats: 3721 SE Bilthoven

Telefoon: 06.423 65 144

Email: info AT spiegeling DOT net

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30215230

 

Aldus de Privacyverklaring van SPIEGELING, opgetekend in de persoon van Mirjam Bossink, eigenaar/directeur en uitvoerder,