SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

We naderen het einde van het jaar. Voor veel mensen is 2013, als vervolg op het 'magische jaar 2012' een bewogen jaar geweest waarin op persoonlijk vlak veel is gebeurd. Op 21 december 2012 zijn we een nieuwe fase ingegaan en wordt er veelvuldig gerefereerd aan de "Nieuwe Tijd" en de 'Nieuwe Energie' die daarmee is ingezet. Hiermee wordt bedoeld dat we ons ontwikkelen naar een Hogere Dimensie/Hoger Bewustzijn, waarbij het besef dat alles in feite EEN is en met elkaar verbonden én dat we in de Kern allemaal een Lichtbron zijn, steeds meer toeneemt.

Deze Eenheid (in verscheidenheid) is in de natuur sterk te ervaren als je je daar voor openstelt. NIet alleen de natuur spiegelt je, in feite zijn álle mensen en gebeurtenissen in je leven spiegels om meer over jezelf te leren. Je hele leven is één grote 'levensles' om aan te groeien en te ontwikkelen om steeds meer te worden 'wie je van Nature bent'. Bij alles geldt eigenlijk: zo binnen - zo buiten en andersom.

de natuur als spiegel van je eigen natuur...

Dit is een van de redenen waarom natuurcoaching zo'n krachtig fenomeen is, zoals de cursisten aan de cursus natuurcoaching in 2013 weer unaniem teruggaven in hun enthousiaste evaluaties.

In 2014 wordt deze praktijkgerichte cursus alweer voor de achtste keer gegeven. Spiegeling heeft in de loop der jaren al heel wat gemotiveerde natuurcoaches opgeleid!
De cursus beslaat 6 lesdagen (februari t/m juni + september) en begint op zaterdag 8 februari in Zeist. De cursus wordt afgesloten met een certificaat. Voor meer informatie over inhoud en aanmelding, zie de bijlage en de agendapagina van de website www.spiegeling.net

Publiciteit

De cursus natuurcoaching staat ook vermeld op de homepage van de website van de Groene Vereniging, zie www.groene-zorg.nl, een Vereniging waar een ieder lid van kan worden die werkzaam is op het gebied van 'groen' en 'zorg' in het kort gezegd. De website is zeker de moeite waard om te bekijken, ook of je je als lid zou willen aanmelden. Ook op www.noloc.nl staat ons aanbod omschreven, evenals op de agendapagina van het Tijdschrift voor Coaching: www.tvc.nl. En we staan vermeld in de Koorddanser.

De cursus natuurcoaching is bedoeld voor coaches, counselors, trainers, loopbaanadviseurs en anderszins mensen die ervaring hebben in het begeleiden van mensen.

Op zaterdag 11 januari verzorgt Spiegeling in Austerlitz van 10.00 tot 14.00 uur een kennismakingsworkshop natuurcoaching voor mensen die overwegen de cursus natuurcoaching te volgen, of voor degenen die 'gewoon' eens nader kennis willen maken met het coachen in de natuur. Deze workshop wordt in de nieuwsbrief van het Tijdschrift voor Coaching, die volgende week naar 25.000 abonnees wordt gestuurd, door hen aangeboden als (gratis) Proeverij!
 

AKTIVITEITEN IN BRABANT

Op de Landelijke Dag van de Stilte (27 oktober) en op zondag 17 november (Samhain), heeft Spiegeling op uitnodiging van de Stichting Present (www.stichtingpresent.com) twee keer een Stiltewandeling gehouden in het Mastbos van Breda, de eerste keer met 22 en de tweede keer met 16 deelnemers.
Beide wandelingen stonden in het teken van de herfst en het thema 'oogsten': wat heeft het afgelopen jaar je aan vrucht gebracht waar je dankbaar voor bent, wat waren de 'zure vruchten', wat wil je achter je laten en wat neem je mee de winter in en naar de volgende fase in je leven?
Iedere keer weer blijkt hoe VERBINDEND het is om gezámenlijk stil te zijn en je in die Stilte te verbinden met de natuur om je heen én met je eigen Innerlijke Natuur.

stiltewandeling in Brabant

Op zondag 2 februari vindt van 10.00 tot 13.00 uur de volgende Stiltewandeling plaats die in het teken staat van het Keltische Lichtfeest Imbolc en de voortekenen van de naderende lente.

In het voorjaar, op zaterdag 8 maart, biedt collega Sandra Ramaekers, samen met Ingrid van Dijk (ook natuurcoach) een Lentedag aan in Zeist met als thema 'Wat wil er in jou ontluiken'. 

Je bent van harte uitgenodigd om aan een van de in deze nieuwsbrief vermelde aktiviteiten deel te nemen dus wie weet tot Ont-moetens.
Voor nadere informatie over de inhoud van het aanbod zie www.spiegeling.net

Sandra en ik wensen je namens Spiegeling hele fijne feestdagen en een gezond, inspirerend, liefdevol en natuur-RIJK 2014 toe!

Met een warme hartegroet van ons beiden.

Mirjam Bossink
Coachingspraktijk Spiegeling