SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Op zondag 2 februari vindt het Keltische Jaarfeest IMBOLC (lett: 'in de buik') plaats, dat bij de Christenen later Maria Lichtmis is gaan heten. De aarde bolt en het nieuwe zaad ontkiemt. Imbolc is een feest van vruchtbaarheid maar ook van zuivering: loslaten wat je niet meer dient om plaats te maken voor het nieuwe.
Het latijnse woord 'februa' betekent ook 'zuivering'. Februari wordt van oudsher 'sprokkelmaand' genoemd: het sprokkelen van oud hout. De bomen laten hun dode takken los zodat ze weer ruimte maken voor groen leven!

Kijk eens in je eigen leven wat je aan 'dood hout' graag achter je wilt laten (of noodgedwongen móet loslaten) om het nieuwe de kans te geven zich te ontwikkelen. Wat is er aan de orde om te 'zuiveren' en persoonlijk ook ruimte te maken voor 'nieuw leven'?

PERSOONLIJKE SPIEGELS

De spiegels van de symboliek van dit Keltische jaarmoment zijn ook in mijn leven heel actueel.

Deze maand verblijf ik alweer 3 jaar voor het grootste gedeelte in het ouderlijk huis in Bavel (Brabant), waar ik ondermeer voor de (16-jarige) kat Basje van pa zorg.
Mijn vader, die sinds zomer 2011 met dementiële klachten in het verpleeghuis in Etten Leur woont, werd dit weekend (26 januari) maar liefst 90 jaar!!
Qua begrip en geheugen gaat hij wel langzaam achteruit, maar we hebben nog steeds heel fijn contact samen en af en toe ook nog hele bijzondere gesprekken.
Ik beleef het contact met hem als heel vervullend en intiem. Dit is een bijzondere periode in mijn leven die ik niet zou willen missen!
 

 

Basje de kat van pa in de tuin in Bavel + samen met pa in het verpleeghuis

Het huis in Bavel gaat echter dit voorjaar in de verkoop. Dit betekent dat het oude losgelaten gaat worden en er een belangrijke levensfase wordt afgesloten en er een nieuwe situatie aanbreekt, niet alleen voor mijn vader maar ook voor mij. In concreto houdt dit in dat ik op termijn naar Brabant ga verhuizen en mijn huurhuis in Bilthoven achter me laat. Daarmee sluit ik een woonperiode vanaf mijn 19de in Utrecht af en keer ik weer terug naar mijn roots. 

Ik voel mij in Brabant als een vis in het water en heb hier in de afgelopen drie jaar een nieuw eigen leven opgebouwd met hele leuke nieuwe contacten en aktiviteiten. Ik ben vrijwilllig gastvrouw in spiritueel Centrum Zuiderlicht in Breda (www.zuiderlichtbreda.nl) en maak deel uit van verschillende netwerken voor zelfstandige (vrouwelijke) ondernemers in de alternatieve hoek. Ook houd ik tegenwoordig Stiltewandelingen hier in de regio.

Eind september heb ik mijn dierbare Berner Sennen hond en lieve maatje Saar onverwachts moeten laten inslapen vanwege agressief uitgezaaide kanker. Ze was nét 9 geworden en pas 3 jaar bij mij. Saar ging overal mee naar toe, we waren een onafscheidelijk duo!
Náást het gemis van Saartje, biedt het me ook méér tijd en ruimte voor nieuwe aktiviteten en ontwikkelingen in mijn leven nu, tijd die ik bijvoorbeeld investeer in het weer aktiever oppakken van werkzaamheden voor Spiegeling! 
"Elk nadeel hep zyn voordeel" om met Cruijff te spreken....
 

 

Met Saartje in het Ulvenhoutse bos + afscheidsfoto op haar laatste dag (30 sept 2013)

SAMENWERKING BINNEN SPIEGELING

Hetzelfde geldt ten aanzien van de cursus natuurcoaching via Spiegeling. Doordat ik de afgelopen drie jaar minder inzetbaar was, heeft Sandra Ramaekers, die eerder de cursus bij Spiegeling volgde, deze sinds 2010 uit mijn naam gegeven. Dit tot grote tevredenheid van mijzelf en de cursisten!
Sandra en ik werken nu heel nauw samen en dat voelt als een verrijking, zowel persoonlijk als zakelijk.

Dankzij Sandra kan de cursus in Zeist gewoon door blijven gaan en is Spiegeling nu op tywee locaties aktief (Utrecht en Brabant). In 2014 gaan we, net als vorig jaar, de cursus weer samen geven. 
We willen ons prettige contact en samenwerking ook qua vervolgaktiviteiten dit jaar voortzetten en intensiveren. Om die reden staat er nu ook een profiel van Sandra op de website, zie www.spiegeling.net
We komen eveneens gezamenlijk namens Spiegeling in het boek 'Natuurcoaching in Nederland'dat collega Yoke de Wilde aan het maken is en dat begin 2015 zal verschijnen.

.             

Sandra en Mirjam, de trainers natuurcoaching van Spiegeling

Ook met collega's in Brabant ben ik aan het samenwerken.
Zo wordt op
zondag 2 februari de Imbolc Stiltewandeling in het Bredase Mastbos door Spiegeling 's ochtends van 10.00-13.00, gevolgd door een Maria Lichtmis ritueel 's middags in de Lutherse kerk van 14.00 tot 15.30.
Dit ritueel wordt verzorgd door Berthe van Soest en Marlies Schultz, pastores van de Protestantse gemeente Noorderlicht Breda
(www.noorderlichtbreda.nl), waarbij de thema's van Imbolc en Marie Lichtmis op elkaar zijn afgestemd en in elkaar overlopen.
De zaadjes die we 's ochtends letterlijk zullen planten om onze nieuwe plannen te zaaien en te laten groeien, worden 's middags in een drummediatie wakker getrommeld.

ANDERE AKTIVITEITEN SPIEGELING KOMENDE TIJD

* De cursus Natuurcoaching in Zeist (8e jaar!) 'voor mensen die met mensen werken' die Sandra en ik samen geven, begint niet op 8 februari maar op zaterdag 15 maart.
De cursus is bestemd voor mensen die in begeleidende zin ervaring hebben in het werken met mensen en die graag willen leren hoe ze de spiegelwerking van de natuur daarbij kunnen inzetten.
Spiegeling werkt vooral vanuit de 3 C's: (intuïtief) Contact, Communicatie en Co-creatie met de natuur. In de cursus wordt eveneens aandacht besteed aan creatieve verwerking van de opgedane natuurervaringen. Er wordt gewerkt vanuit een reader en de cursus wordt afgesloten met een certificaat.

* Op 15 februari is er weer de mogelijkheid om deel te nemen aan een kennismakingsworkshop voor iedereen die nader kennis wil maken met coachen in de natuur.
Van de workshop op 11 januari is een prachtig verslag gemaakt (met foto's) door een van de deelnemers die namens de georganiseerde Proeverij door het Tijdschrift van Coaching - in overleg met Spiegeling - was aangeboden. Dit verslag is te vinden op  http://www.tvc.nl/nl/proeverij/geproefd-natuurcoaching

   

deelnemers aan de kennismakingsworkhop op 11 januari

* op 8 maart is de Lentedag die door Sandra Ramaekers en Ingrid van Dijk wordt gegeven.
In de workshop wordt stilgestaan bij de naderende Lente die in maart officieel van start gaat en de spiegel daarvan voor je eigen leven.

* en op zaterdag 5 april bieden Sandra en ik - op verzoek - een verdiepingsdag aan voor natuur- en wandelcoaches waar we aandacht besteden aan creatieve werkvormen die je in en met de natuur bij je cliënten kunt inzetten om hun natuurcoachings ervaringen te verankeren cq te verinnerlijken.

Zie de agendapagina van de website voor het volledige overzicht: www.spiegeling.net

Je ziet, er is heel wat in beweging in mijn leven én in de voortgang van Spiegeling. Nieuwe zaden die geplant worden en die verder mogen groeien. Dat wensen wij jou ook toe in de komende periode! Wie weet tot ont-moetens.....

Met een verwachtingsvolle 'naderende lente 'groet!
Mirjam en Sandra