SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Het is inmiddels alweer december, de laatste maand van het jaar en tevens dé Feestmaand van t jaar! Sinterklaas hebben we gehad, het feest van 'geven en ontvangen' en elkaar verrassen met leuke rijmen of surprises, waarin je met een kwinkslag de ander op de korrel kunt nemen en op een ludieke manier elkaar kunt spiegelen.
 

Spiegelen en feedback

Elkaar spiegelen is een kunst apart: hoe ga je om met feedback die je ontvangt?
Kun je daarin het "geschenk" van de gever zien én waarderen? Vaak horen we alleen graag wat we wíllen horen en hebben we moeite met kritische geluiden op eigen functioneren.
Zelf ben ik doorgaans heel blij met feedback om daarmee op mijn blinde vlekken gewezen te worden, waar ik vervolgens weer iets mee kan doen. Eigenlijk zit dit al in het woord 'feed back' verpakt: 'voeding terug' geven. Kun je het ook als zodanig tot je nemen?

Voor mij hoort het bij groeien en ontwikkelen en steeds méér worden wie je wilt ZIJN. 
Uiteraard is de manier waarop feedback tot je komt medebepalend of je het kunt én wilt horen wat die ander jou te spiegelen heeft. Zo is feedback geven net zo'n kunst als het ontvangen.

Als je de ander feedback, 'voeding terug' wilt geven is de toon waarop je dat doet belangrijk. De kunst is om zaken terug te geven die voor verandering of verbetering vatbaar zijn en waarmee je iets toevoegt voor de ander, hem iets 'schenkt' wat een méérwaarde heeft!
Uiteraard blijft het ook hierbij altijd weer interessant wat het van jezélf spiegelt dat je aan de ander teruggeeft. Zodra er een persoonlijk verwijt of oordeel in doorklinkt, zegt het doorgaans meer over jou dan over de ander. Het is een voortdurende wisselwerking en een proces van vallen en opstaan in beide rollen.

spiegelen van donker en licht

in de spiegel van de natuur zie je jezelf

Geven en ontvangen

De thema's geven en ontvangen en feedback zijn in mijn eigen leven momenteel heel actueel. Eind november was ik op het 25-jarige Jubileumfeest van de Franciscaanse Milieucommuniteit Stoutenburg (www.stoutenburg.nl) waar het idee voor mijn natuurcoachingspraktijk Spiegeling is geboren!
Vanwege mijn burnout had ik het dringende advies gekregen vaker in de natuur te zijn en kwam ik als tuinvrijwilliger bij Stoutenburg terecht. Niet alleen ervaarde ik daar hoe helend de natuur is voor je gezondheid, ik ontdekte ook als vanzelf de spiegels die de natuur je biedt.

Vanuit die ervaring, die me erg raakte, is de behoefte ontstaan een praktijk in natuurcoaching te beginnen en ook anderen hiermee in aanraking te brengen. In 2006 zag mijn Spiegeling website het licht en was ik de eerste in Nederland die een training Natuurcoaching ontwikkelde en aanbood.
En nu ben ik 10 jaar verder en kijk ik met voldoening terug op alles wat ik door Spiegeling heb kunnen geven én ontvangen!

Dankbaarheid

Ik ben heel DANKBAAR voor alle fijne contacten met iedereen die ik via de mail of life heb mogen ontmoeten. Ik vertelde tijdens het jubileumfeest op Stoutenburg nog aan iemand dat ik daarmee allemaal 'relatietjes' heb gekregen met tal van mensen: allerlei Ont-moetingen van kortere of langere duur, die mij mede hebben gemaakt tot wie ik NU ben en waar ik me heel RIJK mee voel!

Na iedere nieuwsbrief ontvang ik steeds hele fijne en vaak ook héle persoonlijke reakties op hetgeen ik heb geschreven en gedeeld. Ik ben iedere keer weer aangenaam verrast dat ik met eigen ervaringen die ik deel de lezer blijkbaar iets mee kan geven
De reakties die ik daarop ontvang, vooral in de vorm van positieve feedback, geven mij ook weer wat terug. Geven en ontvangen zijn twee kanten van dezelfde medaille! 

Ik wil jullie daarvoor heel HARTELIJK bedanken én voor het vertrouwen om je eigen (soms hele) persoonlijke zaken met mij te delen!

Ervaringen delen in de groep...

Tienjarig jubileum Spiegeling


In 2006 kwam mijn website www.spiegeling.net in de lucht en heb ik de huidige training Natuurcoaching ontwikkeld én een aantal jaren ook zelf gegeven.

Ik heb het als heel vervullend ervaren om via de training Natuurcoaching andere gepassioneerde belangstellenden voor natuurspiegeling te leren kennen en eigen kennis en ervaring te mogen overdragen. Mede door de ontvangen feedback steeds in de evaluaties blijft de training zich ontwikkelen en verdiepen!

Sinds 2010 is Sandra als trainer erbij gekomen wat de voortgang van Spiegeling heeft gewaarborgd toen ik druk was met andere zaken, zoals ondermeer de mantelzorg voor beide ouders. Mede dankzij Sandra bestaat Spiegeling nog steeds en zal ook voortgezet worden.

Mirjam

Mirjam en Sandra

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik aangegeven na deze 10 jaar met Spiegeling te willen stoppen. Ik ben met Sandra aan het onderzoeken hoe dat zou kunnen.
Lopende het proces merk ik dat het van alles met zich meebrengt aan gedachtes en gevoelens en dat het afscheid voor mij nog niet zo eenduidig is. Dit houdt voor dit moment concreet in dat Sandra in 2016 een aantal nieuwe aktiviteiten aanbiedt en dat ik op de achtergrond nog aanwezig blijf.

Zolang een en ander nog niet feitelijk is gerealiseerd, zullen we gezamenlijk bij Spiegeling betrokken blijven en leven we in ieder geval als eerste naar ons tienjarig Jubileum toe komend jaar. Vanaf januari willen we graag het 10-jarig bestaan van Spiegeling met elkaar en met jullie vieren.

In ieder geval bieden we in het kader van 10 jaar Spiegeling gedurende het hele jaar 2016 10% korting aan op opleidingsaktiviteiten, zoals de training Natuurcoaching en de kennismakingsworkshops. 
Zie voor meer informatie de homepage en agenda van de website www.spiegeling.net

Noteer ook zaterdag 4 juni alvast in je agenda, dan organiseren we een feestelijke Jubileumdag in Zeist. Sandra en ik zijn druk bezig met ideëen ter voorbereiding van deze dag. In januari volgt daarover meer informatie, zowel op de website als in onze nieuwsbrieven.


Proost op het nieuwe jaar en het 10-jarig Jubileum van Spiegeling!


In verband met de nieuwe ontwikkelingen binnen Spiegeling zal Sandra zichzelf morgen in nieuwsbrief 2 nader voorstellen en een tipje van de sluier oplichten voor wat betreft de activiteiten die zij komend jaar vanuit Spiegeling wil gaan aanbieden.

Dan rest mij nu een ieder een héle fijne decembermaand toe te wensen met veel Licht, warmte en huiselijke gezelligheid, al dan niet onder de Kerstboom.


Graag tot ontmoetens in ons jubileumjaar! Wordt vervolgd....
met ontvangende groet, Mirjam