SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Als je mij al langer volgt, en dat geldt voor de meesten van jullie, dan weet je dat één van mijn slogans luidt: "VAN CRISIS NAAR KANS".

Een mooie variant daarop is de uitspraak "Van Wond naar Wond-er", die in feite op hetzelfde neerkomt. Geschreven is het slechts een verschil van 2 letters; in de praktische realiteit is t doorgaans wel méér dan dat.
 

T Leven is een cursus in WONDEREN
 

Het uitgangspunt blijft overigens gelijk: vanuit een moeilijke of pijnlijke situatie ontstaat er vaak op wonder-baarlijke wijze een heel andere wending in je leven.

En is het je ZIEL die je een duwtje de juiste kant op geeft. Soms zachtjes en soms wat harder, mede afhankellijk van het feit of je haar Boodschap verstaat danwel er naar luistert.
 


Uitnodiging van je ZIEL:
Kom over de brug en laat je spiegelen welk pad te nemen

 


Wellicht heb je al eens van een 'Cursus in Wonderen' gehoord? Een heel dik gechanneld boek met 365 dagelijkse lessen hoe je je geest kunt omvormen om ánders naar de wereld te kijken dan dat we doorgaans gewend zijn.

Kort gezegd komt het neer op 'kijken vanuit Liefde in plaats vanuit Angst' en wordt onder de term 'Angst' verstaan ALLES wat géén Liefde is en dit kan vele vormen hebben.

Het klinkt simpel wat het niet altijd is. Het voert te ver om er hier nu dieper op in te gaan.
Als je googelt op Internet op 'cursus in Wonderen' vind je voldoende informatie.
Er bestaan ook verschillende cursussen die op dit gedachtegoed zijn gebaseerd.
 

T leven als Leerschool

 

Een ander toepasselijk uitgangspunt vind ik de uitspraak: 'Het leven als Leerschool of als Inwijdingsweg'.
Vorige week had ik een deelneemster aan de Proeverij die zich afvroeg of ze niet eerst een coach-opleiding moest volgen vóórdat ze met natuurcoaching aan de slag kon.

Ik hoorde en zag wat ze door haar eigen procesgang in t leven allemaal al heeft ervaren en geleerd en dat ze daarvan de spiegels én meerwaarde kan zien (ën toepassen!).
Daardoor kon ik haar vol overtuiging aangeven dat ze - in mijn optiek - al zo stevig op haar wortels staat dat ze in dat opzicht géén aparte coach-opleiding nodig heeft.

Durf je daar ook op te vertrouwen en te zien dat het leven zelf je Coachopleiidng kan zijn?!

Ook ik ben door t leven gevormd tot de (natuur)coach die ik nu ben en heb zelf in mijn begintijd (2006) een Opleiding ontwikkeld in plaats van gevolgd!
 


Stevig staan in je eigen Kwaliteiten en
durven vertrouwen op je eigen Wortels!

 

T leven als SPIEGEL
 

In de vorige Inspiratiemail had ik het over alle negatieve berichtgevingen in het nieuws, zoals de geluiden continu over moord en doodslag en oorlogen in de wereld wat dagelijks over je wordt uitgestort.

Vorige keer gaf ik al aan dat de oorlog in de buitenwereld tevens een spiegelende uitnodiging is om naar de oorlog (én Vrede) IN JEZELF en je eigen binnenwereld te kijken.

Gelukkig zijn er óók mensen en initiatieven die een tegenwicht willen bieden en daarvoor positief in aktie komen.

Zo vindt er op zaterdag 17 februari in Driebergen
een bijzonder Event plaats met als titel:

TIMESPIRIT LOVE-IN:
How to be in Peace NOW

 


Ik ben deze dag vanuit Spiegeling ook aanwezig op de informatiemarkt die gehouden wordt naast het boeiende aktiviteitenprogramma.

Zie bijlage voor nadere gegevens over inhoud en aanmelding (met korting tot 1 februari!) voor deze mooie dag. Op www.timespirit.earth staan de aktiviteiten nader toegelicht.

Het belooft een hoopvolle dag te worden!
 

Wellicht ontmoeten we elkaar 17 februari

bij het Time Spirit Event in Driebergen?!


Met dit soort positieve initiatieven worden zaadjes geplant, zaadjes van vrede, zaadjes van een nieuwe geboorte, en zaadjes van HOOP op een liefdevollere wereld.

Zoals ook mijn Proeverij-deelneemster zichzelf aan het begin van de sessie heel spiegelend tekende als een ontkiemend zaadje met het toepasselijke 'geboorte' engeltje erbij:
 


Geboorte uit een zaadje:
een nieuw plantje dat mag gaan ontspruiten

 

T leven als CREATIEF proces
 

Daarnaast is het leven ook één groot CREATIEF PROCES.
Kijk naar de natuur als spiegelend voorbeeld met de steeds terugkerende cycli van sterven en geboren worden, zowel letterlijk als figuurlijk.

Ik was altijd al "gepakt" door creatief bezig zijn en dit is in t afgelopen jaar nog versterkt door verschillende cursussen en crea-aktiviteiten die op mijn pad kwamen en waar ik enthousiast aan deelnam.

Mijn creatieve vuur is er door aangewakkerd en daar steek ik anderen ook graag mee aan, naast mijn passie voor het spiegelen aan de natuur!
 

In concreto betekent dit dat ik vaker creatieve workshops aan ga bieden.
De Intentiecollage workshop op 13 januari was een hele fijne.middag.
De tweede creatieve aktiviteit op korte termijn is een encaustic art workshop op zaterdag 2 maart.
 

Je gaat met een strijkijzertje gesmolten was aanbrengen en laat je verrassen door t resultaat.

Heb je zin een ontspannen me-time moment voor jezelf met gelijkgestemde creatieve-lingen in een warme en uitnodigende sfeer én om met fraaie kleurrijke bijenwas kaarten naar huis te gaan, dan is er - op dit moment - nog één plaats beschikbaar.

Je kunt de kaarten inlijsten en in huis neerzetten of er iemand mee verblijden wat ik zelf vaak doe bij diverse gelegenheden of gewoon "zomaar".
Je hoeft geen ervaring te hebben, ik doe het je voor. Je kunt t niet fout doen; het is creatief experimenteren en het 'resultaat' ontstaat uit zichzelf....

Voor nadere informatie over deze kleurrijke middag, kosten en aanmelding klik op:

 creatieve-workshop-encaustic-art
 

Voorbeelden van grote en kleine
encaustic kaarten

 

Met deze creatieve uitnodiging wil ik deze Inspiratiemail afsluiten.

Kijk voor andere aktiviteiten zoals de volgende Proeverij en LICHT-wandelingen in de Bilt en Breda op de agendapagina: agenda

Je bent van HARTE WELKOM!

Eveneens voor een individuele natuurcoachings sessie of Opleidings / Supervisie traject of het vieren van een bijzondere mijlpaal.


Met gewortelde en hoopvolle HARTE-groet,

Mirjam