SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Vandaag is het 1 oktober, nog 3 maanden te gaan tot er weer een nieuw kalenderjaar van start gaat!
De vorige Inspiratiemail verstuurde ik op dinsdag 20 september, de dag voordat officieel de Herfst begint. Me later op de dag pas realiserend dat t de 3e dinsdag was van september en dus Prinsjesdag!

Ik noem de Spiegeling-berichten die ik verstuur INSPIRATIE-mail om 2 redenen: ten eerste omdat het mijn intentie is je te inspireren met mijn be-spiegel-ingen én omdat mijn schrijven ontstaat vanuit eigen inspiratie.  Al dan niet ingegeven door de spiegel van de natuur, maar eveneens door alle spiegelende lessen en uitdagingen van het (dagelijks) leven.

Derhalve kan de tussentijd van verschijnen variëren van een maand tot een week, of alles wat daartussen ligt; het is maar net wat mij invalt om door te geven. Inmiddels zijn het meer blogs geworden dan echt een "nieuwsbrief" zoals je wellicht hebt gemerkt.
 


Inspiratie van de natuur:

Verbinding tussen Hemel en Aarde
 

'Functie' van een crisis
 

Ik kijk al ruim 2 jaar geen tv meer wat me prima bevalt, en volg de hoofdlijnen van het "nieuws" alleen nog via de titels van mijn Nos-app op de telefoon, om toch enigszins op de hoogte te blijven van wat zich aan "ellende" in de wereld afspeelt.

Bij wijze van uitzondering heb ik naar (een gedeelte van) de Troonrede gekeken, gevolgd door een interview met de minister-president. De troonrede was behoorlijk zorgelijk van toon en hing van te bestrijden crises aan elkaar.
Plus van alle te nemen noodmaatregelen waar t kabinet voor staat, om onder meer de armoedeval ten gevolge van de torenhoge inflatie en hoge energiekosten tegen te gaan.

We merken het allemaal in onze portemonnee dat de boodschappen duurder worden en dat je koopkracht afneemt. Ik natuurlijk ook.
Aan de ene kant lees ik berichten dat er steeds meer mensen een beroep (moeten) doen op de Voedselbank. Terwijl ik aan de andere kant nog steeds bomvolle terrassen zie, waar de prijs voor een glas wijn 2x het bedrag is van wat ik zelf voor een hele fles betaal.

Het was een onrustige Prinsjesdag dit keer, met veel boe-geroep richting Koning en Kabinet. Het vertrouwen in de politiek en t 4e kabinet Rutte is nog nooit zo laag geweest.
In het vraaggesprek met Rutte viel me vooral zijn glanzend zwarte schoenen op; zijn antwoorden hebben - in mijn beleving - hun glans al lang geleden verloren.....

Ook nu waren het standaard reakties die je kunt voorspellen, Rutte kennende.
De interviewer vroeg hem ondermeer of het huidige kabinet NU niet moet redden, wat het eerder zélf heeft veroorzaakt, een mooie spiegelende vraag!
 

Crisissen komen niet spontaan uit de lucht vallen, maar zijn een tastbaar gevolg van ons menselijk handelen en uitbuitend omgaan met de natuur en al haar levensvormen.
 

De ándere kant van iedere crisis, wereldwijd of in jezelf, is dat het altijd weer nieuwe kansen biedt om zaken ánders te doen en om maatregelen te treffen, daar waar dit aan de orde is.

Mijn motto sinds mijn burnout in 2001 waaruit Spiegeling is onstaan, is sindsdien: 
 

CRISIS ALS KANS!


Een crisis is een uitnodiging tot het zoeken naar andere manieren en oplossingen: het bijstellen van dat wat niet (meer) werkt en wellicht nieuwe wegen inslaan.
 

IMMERS:

ALS JE ALTIJD DOET WAT JE ALTIJD DEED,

KRIJG JE WAT JE ALTIJD KREEG!

 


Als er ergens een deur sluit,

gaat er elders weer een raam open....
 


Voorkant september-nummer HAPPINEZ

Met daarin onder meer  'Feniks die uit de as verrijst'

 

Willen wat er is
 

Al geruime tijd voel ik het zelf heel sterk aan mijn energie + energetische reakties als ik iets doe (of niet doe) waar mijn systeem, of beter gezegd mijn ZIEL, niet (meer) tegen kan.
Ik weet niet hoe Jij dat soort signalen ervaart, maar IK voel het onmiskenbaar als een onrustige stressreaktie in mijn Hartstreek en een druk in mijn hoofd. De ervaring leert dat ik hier echt naar móet luisteren én handelen; ik kan t niet meer negeren, al zou ik willen.

Zodra zich een ON-balans voordoet, volgt er ogenblikkelijke een energetische of emotionele terugslag.
Praktisch gezien betekent dit dat er deuren dichtgaan voor zaken of contacten die nu niet meer passen, waardoor er weer ruimte ontstaat voor nieuwe mogelijkheden en ándere keuzes. Daarbij geeft vooral mijn intuïtieve gevoel de richting aan.

Dit geldt niet alleen op werkgebied maar ik ervaar het op  ALLE vlakken in mijn leven, de verschillende "taartpunten" van het Levenswiel: werk, privé, relaties, geld, gezondheid, etcetera.
 

Wat is jóuw stress-signaal?
en
Hoe kom JIJ weer in balans?
 Wát wil jij graag in t leven?!


Ook in mijn relatie ervaar ik verschuivingen en merk ik dat ik MEER Me-time nodig heb en snel overprikkeld ben als ik teveel met mijn aandacht bij de ander ben en het dan aan de orde is om even afstand te nemen.
Dit resulteert bijvoorbeeld in de afspraak om begin oktober ieder op eigen gelegenheid naar ons geboekt vakantiehuisje in Drenthe te gaan, zodat ik er ook alleen op uit kan of eerder terug kan gaan als mijn energie dat aan mocht geven.....

Gelukkig heb ik een partner die hier alle begrip voor heeft en mij die ruimte geeft, zonder dat we in "gedoe" terecht komen. Een verademing, dit kan ook anders als ik de geluiden om me heen hoor.
Uiteraard zijn er óók zaken die ik graag ánders zou willen in de relatie; voor een groot deel heb ik daar uiteraard ook zélf een aandeel en verantwoordelijkheid in!

Veel van onze stress wordt veroorzaakt door het niet willen van wat je wel hebt en verlangen naar wat je niet hebt. Draai het eens om en tel je zegeningen van wat er allemaal is om DANKBAAR voor te zijn.
Als je daar even bewust bij stilstaat, zul je ontdekken dat dit méér is dan je wellicht denkt.
 

Hoe zit dit bij jou: wat wil je niet wat er wel is

en wat wil je wél dat er niet is?

EN: wat doet dat met je?
 

Ogenschijnlijk zijn de ontwikkelingen op dit moment niet wat we willen, maar vergis je niet: het is slechts de 'buitenkant'. Dit wordt opnieuw bevestigd in dit hoopvolle citaat: (www.genezendvermogen.nl).

"De huidige macht is zichzelf aan het opblazen. Daarnaast zijn de Liefde en helderheid in jou en in vele anderen niet meer te stoppen en nemen deze toe. Het momentum op aarde is aan het kantelen.
Wat je ziet, zijn de laatste stuiptrekkingen van een macht die zijn tijd heeft gehad.
De diepste duisternis komt aan het licht en krijgt daarmee de kans te transformeren.
Het daadkrachtig blijven uitdrukken van je Liefdes-bewustzijn, versnelt dit proces."


Het beste wat je zelf kunt doen is in contact blijven met je ZIEL!
 

Blijf in contact met je Liefdesenergie!


Stilte: contact met je Ziel
 

In ons hectische bestaan zijn we veelal het contact met onze Ziel kwijtgeraakt, of we horen die Stille Stem niet omdat we zo druk zijn met afleidingen in de buitenwereld.
Je Ziels-stem gaat voorbij aan wat je Persoonljkheid belangrijk vindt, en geeft je subtiele signalen die je vaak niet hoort in de ruis van de dag.

Om de stem van je Ziel te horen is het van belang om te vertragen en Innerlijke Stilte op te zoeken. De STILTE biedt vele voordelen:

De Stilte oordeelt niet
zij stelt geen vragen
in haar zijn geen verlangens
zij kent geen dwang.

De Stilte vraagt niet
zij stelt geen doel
in haar is geen morgen
zij kent geen wil.

De Stilte heeft geen oorzaak
zij kent geen angst
in haar is geen verleden
zij stelt geen eisen.

De Stilte is niet van mij
zij kent geen bezit
in haar zijn geen zorgen
in ieder hart ligt zij verborgen.

Cees Haring


De 'stille' stem van je Ziel kun je alleen goed horen als het stil in jeZelf is en dan met name in je hoofd. Op de laatste LICHT-wandeling in Breda voirge week zondag, hebben we het positieve effect van Stilte weer aan den lijve kunnen ervaren.

Waarbij het de Kunst is om in contact met je eigen Stilte te blijven, juist als het rumoerig is om je heen, een uitdaging!  Vooral op een zonnige zondagochtend waar mensen al vroeg op pad zijn om hun hond uit te laten.....

Op zondag 23 oktober is de (voorlopig) laatste Spiegeling-wandeling in de Bilt; er zijn nog een paar plaatsen als je er bij wilt ziin, zie lichtwandeling-de-bilt
 

Wellicht zie ik je dan; voor NU wens ik je een verstilde herfsttijd!

 

Met stille en Zielsverbonden HARTE-groet,
Mirjam