SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

De zomer is voorbij en het najaar staat voor de deur. De tijd van oogsten dient zich weer aan. Hoe kijk JIJ terug op de afgelopen zomermaanden; wat hebben ze jóu aan BLOEI gebracht?

De eerste weken van mijn 2 maanden zomerreces kenmerkten zich door RUIMTE scheppen. Doordat ik heel moe aan de zomervakantie begon, een vermoeidheid waar ik nog steeds last van heb, werd ik als vanzelf gedwongen om de BALANS op te maken en te bekijken hoe ik verder wil komende tijd.

Dit betekent dat ik besluiten heb genomen ten aanzien van aktiviteiten en connecties die niet meer stromen. Daarmee heb ik Lucht en Ruimte gecreëerd in mijn Hart.
 

Relatie(s) als spiegel
 

ALLES in t leven spiegelt je iets terug van jezelf is mijn Spiegeling uitgangspunt, met als uitnodiging ook in die spiegel te (willen) kijken om aan te leren en te groeien op je levenspad.

Niet alleen de natuur is een mooie ingang om jeZelf in te ont-dekken en ont-wikkel-en, voorál relaties kunnen je spiegelende ervaringen en inzichten bieden; GROEI-kansen bij uitstek!
 

Wat is voor jou belangrijk in een contact?


Voor iedereen is de waarde van een contact weer anders. Voor mij persoonlijk is wederkerigheid belangrijk in een Verbinding en dat je béiden (!) bereid bent om in de Spiegel te kijken als er iets wringt. 

Onderlinge triggers zijn immers een aanwijzing van eigen blinde vlekken of schaduwkanten die de ander je laat zien. In ieder contact zit een waardevolle Spiegel, met name als er iets speelt wat om aandacht vraagt.

Heel vaak zie ik dat een contact dan maar wordt beëindigd in plaats van de confrontatie aan te gaan en de boodschap van het ontstane ongemak in de relatie nader te onderzoeken of met elkaar te bespreken. Als het niet fijn (meer) is, dan "moet" het weg.

Een gevleugelde uitspraak In 'spirituele' kringen is dat "het" niet goed voelt en dat men daarom maar ergens mee stopt. Voor t gemak vergetend dat "het" doorgaans je eigen trigger of schaduw betreft ...

Herken je dit?
 


Ben je bereid om in de spiegel te kijken?
 

Licht en schaduw


Schaduwkanten hebben we allemaal (!), hoe "spiritueel" en bewust je ook in het leven wilt staan. Wijs je de ander daar op af, of blijf je in contact / gesprek met elkaar als je met iemands "schaduwkant" (whatever that may be) wordt geconfronteerd?

Als je je eigen schaduw afwijst, doe je dit doorgaans eveneens bij anderen. Immers zo binnen, zo buiten en andersom, zoals ik hier al vaker heb aangegeven.
Ook de uitspraak 'as you do one thing, you do every thing' vind ik in dit kader een hele ware!
 

Hoe zit dit bij jou?

Hoe ga Jij om met je eigen schaduw én die van de ander?

Welk overlevingsmechanisme zet Jij daarbij in?
 


Ieder van ons heeft verschillende coping-strategieën ontwikkeld die voortkomen uit oude overlevingsmechanismes en een fight or flight reaktie veroorzaken.

Wat ik zelf aan reakties meemaak of terughoor van klanten en vriendinnen als er iets speelt in een Verbinding, is heel verschillend.Licht en schaduw zijn 2 kanten van dezelfde medaille:

Wijs je de schaduw af, dan automatisch dus ook het LICHT !

 

De een gaat bij een "storing" in de aanval of verdediging en speelt het naar je terug, de ander gaat uit contact en verbinding en de volgende hoort je écht en kan zich met compassie in je verplaatsen en denkt- en voelt zonder afwijzing met je mee.

Genoemde varianten in reakties (her)ken ik zelf óók; niets menselijks is mij vreemd....

Relaties, in welke vorm dan ook, blijven een levenslange uitdaging; juist van elkaars zogenaamde "minpunten" kun je veel leren. Licht en schaduw zijn immers 2 kanten van dezelfde medaille!
 

Verbinding vanuit ZIJN


Binnen de Tantra, net als bij ZIJNS-oriëntatie, gaat het er om - zónder oordeel en afwijzing - te Zijn met wat er is: als het leven FIJN is, maar eveneens als het "PIJN" doet. In plaats van 'Leven' kun je hier ook 'Contact' zetten.

Een hele Kunst wat niet altijd meevalt, zoals ik ook weet uit eigen ervaring.
We kiezen liever voor 'fijn' dan voor 'pijn'.... hoewel in t laatste het meeste GROEI-potentieel zit: Crisis als Kans!
 


Hoe blijf JIJ in Verbinding met de ander?
 

Ik weet niet hoe het voor Jou is, maar onderlinge dilemma's per app of mail aangaan vind Ik een groot nadeel van dit digitale tijdperk. Ik heb zelf liever persoonlijk contact, zodat er een gelijktijdige uitwisseling van 'hoor en wederhoor' mogelijk is en je elkaar in de ogen kunt kijken.

[Hoewel er natuurlijk altijd specifieke situaties kunnen zijn waarin het beter is om géén direct contact met de ander te hebben, bijvoorbeeld voor je eigen veiligheid.... of omdat je het al zo vaak hebt geprobeerd en de ervaring leert dat het nergens toe leidt of juist averechts werkt.]

Ik GENIET enorm van alle Verbindingen in mijn leven en ben daar ook heel trouw in.
Maar dan nóg kan het zijn dat de tijd dat je met elkaar bent opgelopen toe is aan een afronding omdat je er beiden anders in staat. Zie mooie tekst in de bijlage.

Een aanrader ten aanzien van nader inzicht in relaties, vind ik ook het 'Spiegel je wijs' kaartendeck: kleurrijke (encaustic) kaarten met spiegelende vragen en handreikingen hoe met elkaar om te gaan in verschillende soorten relaties (o.a. partner, ouders, kinderen).

Zie www.spiegeljewijs.nl voor meer informatie.
 


RUST en RUIMTE creëren in je Hart....
 

Balans opmaken
 

Hoe is jóuw Zomer geweest en wat is er bij JOU uitgebloeid of staat er juist in Bloei ten aanzien van contacten en aktiviteiten?!

Hoe ga jij zelf het najaar in? Wat zijn jouw plannen voor de komende maanden?

In mijn beleving heeft de start na de zomer een soort van 'Nieuwjaars' effect: de Balans opmaken door terugblikken op de eerste helft van het jaar en vooruitblikken naar de laatste maanden tot aan het nieuwe kalenderjaar. En bijsturen op punten waar dat nodig is.
 

Reflectievragen:

* Wat is er blijven liggen in de voorbije periode waar je nog tijd en aandacht aan wilt schenken?

* Wat kun je oogsten van de afgelopen maanden aan belangrijke ervaringen en inzichten?

* Wat is aan de orde om NU los te laten, vrijwillig of omdat het leven je hiertoe aanzet?


Voel je vrij je ervaringen te delen als je wilt!

 


Wat bloeit er, of juist niet meer in jóuw leven?
 

Vertragen


Ik voel aan mezelf en mijn energie dat het aan de orde is om eveneens ten aanzien van het Spiegeling aanbod meer Rust en Ruimte te creëren en nóg meer te vertragen komende tijd en in de ZIJNS-energie te blijven.

Dit betekent dat er dit najaar GEEN (nieuwe) aktiviteiten zijn, op een paar geplande groepsaktiviteiten na: op zondag 25 september is er nog een LICHTwandeling in Breda en op zondag 23 oktober in De Bilt. Zie agenda.

Ook heb ik besloten nog éénmaal de Proeverij in De Bilt te houden.
De laatste mogelijkheid voor deelname is op zaterdag 12 november, van 12.30 tot 16.30u. Dan vind ik het mooi geweest na alle jaren.

Zie proeverij en agenda/proeverij-natuurcoaching voor opzet en inhoud van deze middag.

Hetzelfde geldt voor het Intervisie-traject om mensen individueel op te leiden tot natuurcoach. Ook hier ga ik mee stoppen. 

Er is dit najaar summier ruimte voor een 1 op 1 afspraak, afhankelijk van mijn energie op dat moment.

Na 16 jaar Spiegeling voel ik dat het tijd is om nieuwe ruimte te creëren. Ofwel voor LEEGTE, ofwel om iets ánders te laten ontstaan wat ik nú nog niet weet.
Ik laat het aan t Leven over hoe een en ander zich zal gaan ontvouwen. Blijkbaar is dit de OOGST van MIJN zomer......
 

In volgende berichten meer hierover. Voor Nu wens ik ook jóu de ruimte om de Balans op te maken waar JIJ staat en heen wilt komende periode. Voel je vrij dit te delen als je wilt.
 

Met verbonden en bloeiende HARTE-groet,

Mirjam
 


Volg je Hart, dat bloeit altijd!