SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Vandaag is het 22-1-'22, ook weer een bijzondere datum zoals er dit jaar nog wel meer zullen volgen. Het nieuwe jaar is nog maar 3 weken oud, maar in mijn beleving zijn er al wel 3 maanden voorbij! Er gebeurt zoveel en de tijd gaat zo snel....
 

Vreugdevolle verbinding


Ik heb bewust niet meegedaan aan een eindejaars meditatie wat mijn wensen zijn voor 2022 of welke doelen ik wil verwezenlijken. Ik héb geen speciale wensen of doelen voor komend jaar.
Mijn intentie is om mijn Licht zoveel mogelijk te verspreiden in de wereld en dat is niet in te plannen, dat gebeurt als vanzelf. Mijn drijfveer daarbij is VERBINDEN en ook dát gaat spontaan en ongepland.

Waar ik de afgelopen 3 weken druk mee ben geweest is om verbindingen te leggen en daar word ik zó BLIJ van!!!

Of het nu gaat om verbindingen tussen mensen, tussen mensen en aktiviteiten of tussen mensen en, voor mij, verschillende Bronnen van Inspiratie die ik graag wil doorgeven, 
ik ervaar aan den lijve hoeveel vreugde en energie ik voel als ik kan delen. Zoals wanneer je een steen in 't water gooit en de kringen steeds groter worden.

Maar zoals bij alles heeft ook dit een schaduwkantje....

Want hoezeer mijn HART ook openstaat tot uitreiken naar ánderen en ik in mijn hart-gebied heel VEEL voel, het bij mezelf naar binnen gaan en mijn buikgebied nét zo sterk ervaren is wel wat lastiger.
Hier valt nog een en ander te ont-dekken en ont-wikkelen, om écht in contact en verbinding te staan met mijn binnenwereld. Wellilcht herken jij dit ook bij jeZelf?
 

Wat helpt jóu om bij jeZelf naar binnen te gaan

en contact te maken met je binnenwereld?

Wát inspireert jou hierbij?
 


Creatieve dagboek tekening:
LICHT uitstralen vanuit mijn Hart

 

2022, jaar van creativiteit en groei


Voor mijzelf staat de start van dit nieuwe jaar spontaan in het teken van creativiteit wat mijn eigen innerlijke proces speels ondersteunt.

Naast Levenskunst dagboek schrijven, doe ik sinds kort ook mee aan dagboek-tekenen.
Hierbij is de uitnodiging om (dagelijks) creatief uiting te geven aan je gevoel door het maken van een tekening of schildering. Zie die van het stralende hart hierboven als voorbeeld.

Het hoeft geen kunstwerk te zijn, het gaat om de expressie en dat je naar buiten brengt wat je van binnen beleeft.
Deze beide vormen van op een creatieve manier een dagboek bijhouden, ervaar ik als een leuke en op elkaar aansluitende combinatie.

Creativeit is een práchtige manier om je, net als bij natuurspiegeling, bewust te worden van het Onbewuste. Eén van de belangrijke redenen waarom ik binnen Spiegeling ook altijd creatieve werkvormen inzet!

Ook ben ik gestart met een persoonlijk traject om (nóg) meer in contact te komen met de Vrouwelijkheid en Zachte Kracht in mij. Mijn persoonlijke proces staat momenteel dus even op de voorgrond, wat betekent dat ik komende tijd geen nieuwe Vrouwen Krachtcirkels start.

Ik houd het voorlopig bij de LICHTwandelingen en 1 op 1 contacten en wat zich verder vanuit mijn Hart spontaan (!) aandient.
 


Hartvormen in de natuur;
"alleen met het hart kun je goed zien"
(Antoine de Saint-Exupéry)
 

Spiegelaktiviteiten komende tijd
 

Voor de agenda van Spiegeling betekent een en ander dat op dit moment van schrijven de volgende data voor Lichtwandelingen staan ingepland. zie agenda

* zondag 6 februari 10.00 - 13.00u Lichtwandeling, Mastbos Breda; nog 2 plaatsen vrij

* zondag 27 februari 10.00 - 13.00u Lichtwandeling landgoed Beerschoten De Bilt

* zondag 20 maart 10.00 - 13.00u Lichtwandeling, landgoed Beerschoten De Bilt

* zondag 27 maart 10.00 - 13.00u Lichtwandeling, Mastbos Breda

Doel van de Lichtwandelingen is om ons met elkaar te verbinden op Hart- en Zielniveau en elkaars Lichtkracht te versterken, ondermeer door ons te spiegelen aan de Lichtkracht van de natuur. Maar eveneens in uitwisseling met elkáár.

De inhoud ligt niet vast, maar laat ik vanuit het NU op dát moment ontstaan. Wel met een thema als focus en aansluitend bij het seizoensmoment.

Ik hanteer een maximum van 6-8 deelnemers. De kosten zijn €29 p.p. voor de begeleiding inclusief voorbereiding. Het doorgaan van de wandeling is uiteraard onder voorbehoud, gezien de nog altijd onvoorspelbare corona-ontwikkelingen.

Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding en ontvangen betaling inschrijven

Na jarenlang dezelfde tarieven te hebben gehanteerd, ben ik nu een paar euro's omhoog gegaan vanwege onder meer de sterk verhoogde inflatie.....
 

Ik nodig je van harte uit om mee te doen aan een van de Lichtwandelingen

in Breda of De Bilt en je te laten inspireren door wat de natuur aan

spiegelende Lichtboodschappen voor je heeft.
 

Laat je spiegelen door de Lichtkracht
in de natuur

 

Ik wens je toe dat 2022 ook voor JOU een creatief groei-jaar mag worden.

Volg je eigen Lichtpad en laat je daarbij leiden door je Hart !!
 

In de bijlage vind je nog een mooie tekst (2 pagina's!) die ik tegenkwam over het loslaten van je 'oude Ik' uit 2021. Waarbij ik wil aantekenen dat 'loslaten' géén aktiviteit is (dan ben je juist aan het 'vasthouden') want wat je aandacht geeft groeit immers.

Loslaten = niet langer meer kiezen voor het donker, maar het Licht en de Liefde in jeZelf omarmen én integreren en waar mogelijk verspreiden!
 

Wie weet tot (creatief) ont-moetens in dit nieuwe jaar....

Met verbonden harte-groet, Mirjam