SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dit geldt voor zowel positieve als negatieve gedachten of overtuigingen, emoties, gebeurtenissen, ervaringen, etcetera. Energie volgt automatisch je intentie. Het positieve hiervan is dat we zelf een KEUZE hebben waar we onze aandacht op richten.
 

Contact met t LICHT
 

Die eigen keuze is super belangrijk in deze donkere tijd van het jaar. Niet alleen 'donker' vanwege de wintertijd en de steeds korter wordende dagen, maar eveneens qua sombere geluiden ten aanzien van de huidige coronacrisis en de toenemende verdeeldheid en agressie in de maatschappij.

Vooral in deze tijd van chaos en onrust is het belangrijk je energie hoog te houden.

'We leven in een turbulente tijd. Wanneer we naar het nieuws kijken is er alle reden tot zorg, oordeel of verzet. Mens en aarde gaan door een bijzonder, hier en daar angstig transformatieproces en dé manier om deze transformatie te ondersteunen is níét om je zorgen te maken of in verzet te gaan, maar juist om je Licht- en Liefdestrillingen te verhogen; in gedachten én in daden'.

aldus citaat van Henk Fransen die op zondagochtend Lichtmeditaties aanbiedt.


Uitdaging: het LICHT blijven zien in donkere tijden
 

Om mijn trilling te verhogen kies ik bewust voor VERBINDING en voor POSITIVITEIT!

Onder andere door dagelijks dingen te doen waar ik blij van word en die mij energie geven. En door mijn aandacht zoveel mogelijk bij mezelf te houden in plaats van op de buitenwereld te richten.
Daarnaast door me te voeden met inspirerende Licht-boodschappen, hoe in contact te blijven met t LICHT in donkere tijden.

Ieder nadeel heeft een voordeel!

De andere kant van de toenemende tweedeling en agressie in de samenleving is dat er momenteel ook veel Licht initiatieven voorbij komen als voorbereiding op 'de Nieuwe Tijd', waarvan deze coronacrisis een voorbode zou zijn volgens spirituele bronnen.

Het volgen van meditaties die je frequentie verhogen door je bewust te verbinden met de energie van Licht en Liefde is ook stimulerend voor je immuunsysteem.

Ik vind het zelf heel fijn om de Nieuwe tijd meditaties van Stef Freriks te volgen maar er zijn tal van kanalen momenteel beschikbaar als je daar op googelt, zodat ieder kan kiezen wat bij hem / haar past, mocht je daar ook iets voor voelen.

Ik ervaar heel duidelijk bij mezelf dat het me goed doet en ook om Verbinding te zoeken met gelijkgestemden en elkaar te steunen in Hoop en Vertrouwen.
 


Happinez boodschap: kies voor Vertrouwen
 

The darkest moment always comes before dawn
 

Toen ik ooit tijdens mijn reis door India voortijdig in het ziekenhuis belandde met hevige rugklachten en niet verder kon trekken met mijn rugzak, zei mijn Indiase kamergenoot: 'sister Mirjam, remember the darkest moment always comes before dawn'.

Ofwel: voordat het Licht aanbreekt is het op zijn donkerst; daarna breekt de zon door ook al is die nog niet te zien. Dit sluit ook helemaal aan op het CRISIS ALS KANS motto al 15 jaar van Spiegeling.
Ook al lijkt het nu nog zo donker en uitzichtloos op het wereldtoneel, het kán niet anders dan dat er ook weer lichtere tijden aan gaan breken. Donker en licht zijn twee kanten van dezelfde medaille en aan de natuur kun je zien dat alles voortdurend verandert en niets hetzelfde blijft.... Panta Rei!

Alles wat er in je leven gebeurt, zowel individueel als collectief, heeft een Hogere Bedoeling en wil ons iets leren.
Ik zie deze wereldwijde crisis als een grote Transformatiekans, wat eveneens door de eerder genoemde Lichtmeditatie-aanbieders naar voren wordt gebracht. En ook Christina von Dreien verspreidt voortdurend deze boodschap.

Ieder van ons heeft zelf de keuze:
 

Licht en donker: twee kanten van dezelfde medaille;
voor welke kant kies je?


Wat spiegelt deze crisis jóu?
 

Ik hoor je al denken 'makkelijk gezegd, kiezen voor het Licht in plaats van voor het donker' als je geveld bent door corona of anderszins beperkt wordt door de huidige gebeurtenissen.

Eerlijk gezegd vind ik het zelf ook regelmatig lastig als ik emoties op voel komen van ongerustheid of boosheid of weerstand tegen wat er gebeurt aan geweld en onverdraagzaamheid in eigen land én de landen om ons heen. Kunst is dan ook om met Liefde naar je eigen emoties te kijken en jezelf niet te veroordelen.

Spiegeling zou Spiegeling niet zijn, als ik niet zou kijken naar de diepere boodschap van deze wereldwijde crisis en wat ons dit spiegelt.
 

NIETS GEBEURT IMMERS VOOR NIETS!
 

Ik zie deze hele situatie als een Bewustwordingsproces en een uitnodiging om bij je Zelf naar binnen te gaan en te voelen wat daar is.
Het zijn immers niet de gebeurtenissen zelf die je emotie veroorzaken, maar je eigen reaktie erop en bij een ieder triggeren de huidige ontwikkelingen weer iets anders.

Volgens de Cursus in Wonderen (Course in Miracles) bestaan er slechts twee emoties: of Liefde of Angst en wordt onder 'Angst' verstaan ALLE emoties die géén Liefde zijn.

Wat ik zelf een treffende uitspraak vind is: AU = OUD.

Zodra je reaktie op de buitenwereld niet meer neutraal is maar een pijnlijk gevoel aktiveert, zitten hier oude overtuigingen of ervaringen onder die geraakt worden en naar boven komen. En daar kun je iets mee doen (of niet).

Sinds ik door heb dat iedere persoon of situatie die me stoort een spiegel of trigger is die mijn innerlijke emoties naar de oppervlakte brengt, is het makkelijker om er afstand van te nemen en me er niet mee te identificeren.
En dan nóg is het soms een hele klus om negatieve energie en boodschappen buiten me te laten; weten en doen zijn niet automatisch hetzelfde...... Herken je dit?

Maar mijn motivatie om me vooral met de Lichtkracht te verbinden én die boodschap door te geven wordt steeds sterker merk ik. 
 

VRAAG AAN JOU:

* Welke emotie wordt er in deze tijd bij jou vooral geraakt?

* Wat kies JIJ om hiermee te doen?

* Hoe kun je zelf  jóuw Licht verspreiden in eigen omgeving?

 


Hoe kun JIJ jóuw Licht verspreiden?!
 

NIEUW: Lichtwandelingen vanuit Spiegeling
 

Vanuit Spiegeling wil ik graag op mijn manier MIJN steentje bijdragen aan het verspreiden van Licht en een ieder uitnodigen zich hier aktief mee te verbinden.

Vandaar dat ik voornemens ben om vanaf januari maandelijks Lichtwandelingen te houden waar een ieder aan mee kan doen die zich hierdoor aangesproken voelt en eveneens het Verlangen heeft om zich in Liefde met elkaar te verbinden.

Houd dus de website in de gaten voor de data en locatie.
Er is momenteel nog geen planning van aktiviteiten voor komend jaar, die laat ik ontstaan op het moment dat past.
In de volgende Spiegeling berichten daarover ongetwijfeld meer.

Voor nu wil ik het hier bij laten, bij deze 'anders dan anders' boodschap en hoop ik dat ik je hiermee wat steun kan aanreiken hoe met deze 'donkere' tijd om te gaan.

Je bent altijd WELKOM om contact op te nemen.
 

Rest mij je veel LICHT EN LIEFDE toe te wensen in deze hectische tijd. 
Keep your spirit high en verbind je met elkaar (zie bijlage SAMEN) !!


Warme Hartegroet, Mirjam