SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Dit is een bijzonder weekend, een moment om even bij stil te staan!

Gisteren, zaterdag, was het 31 oktober en dan wordt in sommige natuurkringen het Jaarfeest Samhain gevierd: het Keltisch Nieuwjaar.

De Kelten kenden slechts twee seizoenen: een licht en een donker seizoen.

In hun visie begint het nieuwe leven in het donker, denk aan de conceptie in de baarmoeder, en luidt 31 oktober de start in van een nieuwe wenteling op het Jaarwiel: de (na)zomer is voorbij en de winterperiode begint.

Het bovengrondse leven sterft af, de natuur trekt haar energie terug maar innerlijk zet het leven zich op een laag pitje voort en wordt de basis gelegd voor het nieuwe leven ná de winter.
Schimmels en paddenstoelen helpen bij de afbraak van organismen die straks weer tot voeding dienen. Het is momenteel een WAHALLA aan hoeveelheid prachtige paddenstoelen, waar ik enórm van geniet iedere keer dat ik in het bos kom.
 


WAHALLA aan prachtige paddenstoelen dit jaar!


De natuur laat zien dat er altijd sprake is van dood en wedergeboorte: ieder einde is weer het begin van iets nieuws en dat proces gaat continu door. In dit opzicht is spiegelen aan de natuur altijd hoopgevend!
 

Spiegelende symboliek van Samhain
 

In het boek 'Natuurrituelen, een innerlijke reis' van Carla Rosseels (helaas niet meer verkrijgbaar), wordt een hele boeiende uitleg gegeven van de verschillende symbolieken waar Samhain voor staat. Daar hebben we gisteren bij de wandeling in het Bredase Mastbos ook aandacht aan gegeven.

We hebben gekeken naar datgene (of diegene) waar we in het afgelopen jaar afscheid van hebben genomen en het gevoel van dankbaarheid voor het kado dat hier in zit. Ook al was het misschien een pijnlijk afscheid, het levert je ook altijd iets op aan een waardevolle levensles of -ervaring.

De Kelten gaan ervan uit dat er géén nieuw leven mogelijk is zonder duisternis: in het donker wordt het LICHT geboren!

Denk ook aan 'donkere nacht van de Ziel' ervaringen. Het gaat hierbij niet alleen om mensen of situaties, maar eveneens over eigen patronen en schaduwkanten.
 


Donker en Licht....


Samhain is ook een uitnodiging om eens even stil te staan bij je eigen "duistere" Onderwereld, je Onbewuste, waar bij een ieder nog wel onverwerkte stukken liggen of kanten van jezelf schuil gaan die je liever niet onder ogen ziet.

Jung noemt deze onverlichte kanten onze 'schaduw'.

Het zijn vaak ervaringen of emoties die je hebt verdrongen. Een mooie manier om achter je eigen schaduw te komen is om jezelf vragen te stellen.
 

Spiegelende schaduwvragen
 

* Aan welke aspecten van jezelf heb je een hekel

* Waar hebben ánderen bij jou moeite mee

* Wat vind jij irritant aan anderen

* Wat duikt er vaker op aan thema's die je raken, of triggeren, bij mensen of situaties (rode draad)
 

Deze rode draad geeft precies aan waar het over gaat. Het is echter van belang jezelf hier niet om te veroordelen! 
Juist door met mildheid en zachtheid te kijken naar stukjes die je minder plezierig vindt aan jezelf, kun je je Innerlijk Licht voeden en laten groeien en maak je transformatie mogelijk.
 


Transformatie in de natuur: van groen naar rood blad


Een van mijn schaduwkanten is bijvoorbeeld mijn drang tot perfectionisme, waardoor ik te lang met iets door kan gaan. En mijn allergie daarbij is dat anderen die dat minder hebben mij kunnen irriteren omdat ik het zelf ánders (en in mijn ogen béter) gedaan zou hebben, hoezo "arrogant".... :-( :-(

Gelukkig ben ik me hiervan bewust en wéét ik inmiddels dat zo'n irritatie meer over mijzelf zegt dan over de ander!
 

Herdenken van de doden
 

Een ander belangrijk aspect dat bij Samhain hoort is het eren en herdenken van de doden.

Vandaag, zondag 1 november, wordt in de katholieke traditie het feest van Allerheiligen gevierd. Op deze dag worden allen herdacht die vanwege hun geloof de marteldood zijn gestorven en hierom door de Kerk HEILIG zijn verklaard. 

Morgen, maandag 2 november, is het Allerzielen en worden álle overledenen herdacht.
 


Allerzielen: steek een lichtje aan voor overleden dierbaren


Bij het herdenken is het mooi om bewust stil te staan bij wat overleden dierbaren voor je hebben betekend waar je hen dankbaar voor bent en een kaarsje voor hen aan te steken.
Tijdens deze dagen is de sluier met de Andere Kant dunner dan normaal en kun je makkelijker contact leggen met hen die daar vertoeven.

Ook al kun je minder fijne ervaringen met de betreffende persoon hebben gehad, ook hier heb je altijd weer iets van geleerd wat je verder brengt op je pad.
In feite geldt dit voor ALLES wat je meemaakt en iedereen die je ontmoet en komt het thema 'donker en licht' ook hier wederom terug.

Ik wens je toe dat je morgen even bewust tijd kunt maken om contact te maken met de mensen aan Gene Zijde die op hun manier veel voor je hebben betekend en dat je hen in 't Licht mag zetten.

Als je het fijn vindt deze Inspiratiemail door te sturen aan bekenden in je omgeving die je daar wellicht blij mee kunt maken, voel je vrij. Als je geen Spiegeling bericht (meer) wilt ontvangen, kun je je uiteraard afmelden via de link hieronder.


Tot zover voor dit moment. Voor NU zou ik willen zeggen 'blijf gezond' en graag tot de volgende keer.

Met kleurrijke HARTE-herfsgroet, Mirjam