SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Het jaar 2016 is bijna ten einde. Voor Spiegeling stond dit jaar in het teken van het tienjarig Jubileum welke mijlpaal we op 4 juni feestelijk hebben gevierd met onze - letterlijk én figuurlijk - strálende Jubileumdag in Zeist en met veel publiciteit in diverse regionale en landelijke media. We hebben een decennium afgesloten en staan op de drempel naar een nieuwe decade.

Wat zullen de komende 10 jaar voor ontwikkelingen gaan brengen op natuurcoachings gebied in het algemeen en voor Spiegeling in het bijzonder?
 

Einde van een cyclus

 

Numerologisch gezien is het jaar 2016 een '9' en dit cijfer staat voor 'voleinding'. Er is een cyclus voltooid en in 2017, dat numerologisch een '1' is, begint er weer een nieuwe cyclus.

Wellicht heb je in het afgelopen jaar zelf ook kunnen ervaren dat er zaken of mensen op je pad waren die om een afronding of doorstart vragen.
Zaken ook wellicht die opgeruimd en losgelaten willen worden omdat het 'voltooid' is en het tijd is voor nieuwe stappen.
Of heb je oude emotionele stukken doorleefd en doorvoeld om ruimte te maken voor nieuwe impulsen en mogelijkheden.
Dit kan zowel gelden voor je gezondheid, relaties, werk- en privéleven.

Wat heb je over jezelf mogen ontdekken in 2016?
Hoe heeft je contact met de natuur je hierin in het afgelopen jaar gespiegeld?

 


Voor Spiegeling is het duidelijk dat ons aanbod over contact en communicatie met de natuur gaat. Dit is ook met name óns visitekaartje!

De workshop in samenwerking met Hans Andeweg over dit thema op 11 november was goed bezocht en werd enthousiast ontvangen. 
Er is duidelijk een behoefte waarneembaar van mensen die graag méér in contact willen treden met de natuur om hen heen. Vanuit Spiegeling willen we daar graag op inspelen.
Tijdens de opleiding natuurcoaching en in een persoonlijk traject, nemen we je mee om jouw verbinding en beleving in en met de natuur te verdiepen.

De bezielde Natuur spiegelt je voortdurend en neemt je direct mee naar het contact met jeZelf en met datgene wat jij in de wereld wilt zetten. Wie weet heb je hierin nog wel dromen of verlangens die je komende tijd (meer) naar buiten zou willen brengen.....
 

Spiegel van de Maan


Als je kijkt op www.modron.org vind je daar onder meer informatie over het 13 Manen werkboek, tevens agenda voor 2017, en de gratis thuiscursus die je hierbij kunt volgen. Beide brengen je in contact met JE DROOM: wat wil jij neerzetten komend jaar in je leven, hoe wil jij jeZelf zichtbaar maken, in "grote" en "kleine" zaken; wat heb je daarvoor nodig? Een boeiende ontdekkingsreis om in jezelf nader te onderzoeken. 

De Maan heeft een grote invloed op het leven op Aarde en spiegelt vooral de vrouwelijke en onbewuste intuïtieve kanten in onszelf, dit geldt overigens eveneens voor mannen!
Echter, de maan spiegelt met name de vrouwelijke maan(d)cyclus, het woord 'maand-stonde' is hier van afgeleid.

Als je je wilt verbinden met het ritme van de Maan, is ook de website www.maantijd.nl een aanrader om je hierin meer te verdiepen. Door het ritme van de Maan bewust te ervaren, zul je ook steeds meer haar energie in je dagelijks leven gaan ontdekken én beleven.de magie van de Maan....
.


In vroeger tijden verzamelden vrouwen zich in speciale vrouwencirkels waar zij zich ten tijde van hun menstruatieperiode verzamelden en 'vrouwenzaken' met elkaar deelden.
Ook hedentendage bestaan er dit soort vrouwencirkels die Rode Tent cirkel worden genoemd en waar vrouwen maandelijks rondom nieuwe of volle maan samenkomen om belangrijke (vrouwen)zaken met elkaar te delen.
Zie voor een overzicht van Rode Tenten in Nederland www.rodetent.org, een beweging die we vanuit Spiegeling toejuichen en waar we wellicht in 2017 zelf ook een bijdrage aan willlen leveren. 

ONZE DROOM is dat steeds méér mensen zich (opnieuw) verbinden met het ritme van de Natuur en alle elementen die daarin een rol spelen, om het contact met je eigen intuïtieve vermogens en dat wat er in je Onbewuste leeft te verdiepen. 
De uitnodiging voor het nieuwe jaar is dat je mag strálen vanuit je Innerlijke Licht!
Vanuit Spiegeling hebben we daartoe ons jaarlijkse aanbod om je hierbij te inspireren via de spiegel van de natuur.


Aktiviteiten 2017


Uiteraard bieden we ook in 2017 weer de jaarlijkse Training Natuurcoaching aan voor mensen die met mensen werken. De training wordt gehouden in Zeist en gaat op zaterdag 18 maart van start.
Het traject beslaat 6 lesdagen van 10.00 tot 17.00 uur, de laatste dag is in oktober.
De groep is al voor de helft vol, maar er is nog ruimte om mee te doen.

Zie voor meer informatie training-natuurcoaching en voor detalis over aanmelding: 
training-natuurcoaching-voor-mensen-die-met-mensen-werken

Voor degenen die graag eens kennis willen maken met natuurcoaching en de werkwijze van Spiegeling, is er de mogelijkheid deel te nemen aan de kennismakingsworkshops die één keer per kwartaal in Austerlitz plaatsvinden.
Zie voor inhoudelijke informatie: workshop-natuurcoaching en voor aanmelding: kennismakingsworkshop-natuurcoaching. De eerstkomende workshop is op vrijdag 10 februari.

Dit zijn de vaste aktiviteiten die jaarlijks vanuit Spiegeling worden aangeboden.

In 2017 worden er in het Bredase Mastbos ook vier Seizoens Stiltewandelingen aangeboden die respectievelijk in het teken staan van de Lente, Zomer, Herfst en Winter.
De eerste en Lente-wandeling vindt plaats op zondag 19 maart. Zie voor meer informatie en overige data: lente-stiltewandeling

Daarnaast laten we het aanbod voor komend jaar bewust nog open omdat we graag meegaan met de flow van wat zich (in ons) spontaan aandient wat er naar buiten gebracht wil worden. We nodigen je graag uit om met ons mee te stromen.lekker 'zachtrose' dromen in winterse sfeer...


NIEUW: MINI VISION QUEST

Graag laten we je weten dat er in het weekend van 27/28 mei een mini Vision Quest wordt gehouden ergens in Nederland. Dit weekend wordt begeleid door Sandra in samenwerking met Annette Beerens (www.changingcolors.nl).


Een Vision Quest is een intense ontmoeting met de natuur, het is een reis diep naar binnen. Je bent alleen met jezelf en de natuur, die fungeert als spiegel van jouw Ziel.
Een Vision Quest, wat letterlijk 'zoektocht naar een visioen' betekent, geeft een sterke stimulans aan de reis van je Ziel naar 'ZIJN'. Ze brengt helderheid over de volgende stap in je leven en geeft jou de mogelijkheid dat er op een diep niveau iets in je verandert.

Tijdens de mini Vision Quest ben je, in een veilige bedding, een dag en een nacht op jezelf in de natuur.

Nadere informatie over locatie, tijden, kosten, aanmelding en dergelijke verschijnt in januari op de website, zie www.spiegeling.net

Houd de website en de nieuwsbrief dus in de gaten voor de aktiviteiten in het komende jaar. Voel je ook vrij om een behoefte of verlangen bij ons neer te leggen waar we vanuit Spiegeling mogelijk aan willen en kunnen voldoen.

Voor Nu wensen we je graag hele fijne Feestdagen en veel LICHT op het pad van je DROOM in het nieuwe jaar!

Wie weet tot ont-moetens in 2017.....
Een hele warme hartegroet, Mirjam en Sandra
 


Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een aktiviteit bij ons hebt gevolgd of omdat je je hiervoor hebt aangemeld.
Ken je mensen voor wie deze nieuwsbrief interessant kan zijn, voel je dan vrij dit bericht aan hen door te sturen. Mocht je geen belangstelling (meer) hebben om ons nieuws te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via onderstaande link.