SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Onze vorige nieuwsbrief dateert van juni, met daarin ondermeer een verslag in woord en beeld van onze feestelijke Lustrumdag vanwege het 10-jarig Jubileum van Spiegeling in dit jaar 2016. Sindsdien is er alweer enige tijd verstreken en ligt de zomer al een eindje achter ons. Hoewel je dit aan de lang voortdurende tropische temperaturen tot laat in september niet zou zeggen. We hebben daarmee heel wat records gebroken! De snelle opwarming van de Aarde is niet langer meer een dreigend scenario in de toekomst....

De Herfst heeft nu zijn intrede gedaan, wat aan de frisse ochtenden en snel donker wordende avonden al goed te merken is. Nog even en dan gaat de wintertijd weer in en keren we weer - letterlijk en figuurlijk - naar binnen. Maar niet voordat we eerst genoten hebben van onze Oogst!
 


laat je spiegelen door de herfst: wat is jóuw 'oogst' dit jaar ?


Wij kijken qua oogst terug op een fijne zomer met mooie ervaringen, zowel voor Spiegeling als voor ons privé. De ervaring die eruit springt is de bezinningsweek eind juni op Terra Nova Center in Frankrijk, onder de bezielde begeleiding van Sandra. We willen jullie de enthousiaste reaktie van Lieve, de deelneemster uit België niet onthouden:

"De bezinningsweek op Terra Nova zindert al weken na in mijn dagelijks bestaan.
De eenvoud en de diepte, de verbondenheid met de natuur en met elkaar, de stilte ervaringen, het bewust Leven in 't Hier en Nu, het stop zeggen tegen mijn angsten en dapper in eigen ritme mijn eigen weg gaan.... Zo veel gekregen, zo intens evaren, zo bruikbaar in het leven van alledag. Ik draag deze onvergetelijke dagen mee in mijn hart".


Natuurcoaching/natuurspiegeling


De natuur is overal, ver weg en dichtbij, in binnen- en buitenland en spiegelen aan de natuur kun je overal en altijd, al of niet met een natuurcoach naast je die je helpt om in de spiegel te kijken. Je kunt je spiegelen aan bomen, planten, stenen, dieren, in feite aan alles in de natuur, en je laten verrassen door de antwoorden en inzichten die dan tot je komen.

Zoals de volgende ervaring van Lieve met de kikker heel mooi laat zien:

"Aan het begin van de zomer ontmoette ik een gouden kikker. Hij gaf me antwoord op de vraag waarmee ik die dag de natuur introk: wat te doen met mijn angst om begane paden te verlaten? Die vraag hing in de warme zomerlucht toen ik op bar en droog terrein nog net de sierlijke achterpootjes van de kikker zag, die in een poeltje plonsde. Ik hoorde én voelde: wees niet bang, spring in het onbekende! En ik vatte moed.
Verwonderd om het snelle onverwachte antwoord hield ik stil en zag zijn gouden kopje boven water. Zijn grote bolle ogen keken me rustig knipperend aan. En ik voelde de kracht van wat ik deed: stil staan en kijken.
Toen zag ik zijn brede mond en voelde de kracht van mijn glimlach. De harteklop in zijn kwaakblazen bracht mij bij de kracht van mijn hart en adem. Zijn linkerarm met gespreide zwemvliezen lag, als in een halve omhelzing, boven het wateroppervlak en ik voelde de energetische kracht in mijn handen. Als om dat te bevestigen, legde hij ook zijn rechterarm boven water. In die volle omhelzing in de gouden zon, voelde ik mijn angst om onbegane paden te betreden wegsmelten."
 


de magische 'gouden' kikker van Lieve.....
 

Uitnodiging aan de lezer


Heb je, net als Lieve, een vraag die je bezighoudt? Ga dan ook eens met jezelf de natuur in en houd een 'spiegelings wandeling'. Loop in stilte met je vraag en kijk wat er spontaan op je pad komt. Volg intuïtief je hart en je voeten, waar brengen die je heen? Wat hoor, zie, ruik, voel je? Wat valt je op?
Laat gebeuren wat er wil gebeuren en laat je verrassen! Ga er niet over nadenken maar ervaar wat het met je doet. Let op emoties, gedachtes, gevoelens, fysieke sensaties.
Welke boodschap of wat voor antwoord/inzicht krijg je door de natuur aangereikt?


Publiciteit


Ook Niels Brummelman, hoofdredacteur van Paravisie, heeft in het net verschenen oktobernummer zijn spiegelende ervaring met ons in de natuurcoachingswandeling half juni, heel pakkend en ontroerend beschreven:

"Ik begrijp door mijn ervaring in de natuurcoachings sessie met Spiegeling dat 'voelen' de onmisbare schakel is die intuïtieve natuurcoaching maakt tot wat ze is: een prachtige ingang tot zelfontwikkeling en bewustwording. Er gebeurt van alles met me: gedachten, emoties, inzichten komen spontaan in me op en lijken me sneller tot de kern van mijn vraag te brengen dan ik, als ervaringsdeskundige in meer gebruikelijke vormen van bijvoorbeeld gesprekstherapie, voor mogelijk had gehouden. Het meest wonderlijke is nog het gevoel daadwerkelijk in contact te staan met de boom waartegen ik mijn handen houd. Het is een ontroerende ervaring. Tijdens de rest van de sessie krijg ik de ene aanreiking na de andere die weken daarna nog doortrillen in mijn systeem en leiden tot positieve veranderingen met geliefden, vrienden en collega's. Niet dat de opgedane inzichten nu zo radicaal nieuw zijn. Maar de manier waarop ze naar boven gehaald werden in mijzelf was wel nieuw: woordloos, moeiteloos, geruststellend en liefdevol."Niels maakt - onder begeleiding van Sandra - contact met de natuur


We zijn uiteraard heel blij met deze bijzondere ervaring zoals Niels die in zijn artikel beschrijft. Het oktobernummer is nog tot eind van de maand in de (esoterische) boekwinkel te koop, of via de redactie van Paravisie te bestellen.

Ter ere van ons jubileumjaar zijn we dit voorjaar veel in de publiciteit verschenen. Dit heeft onder andere geresulteerd in deelname aan het live radio praatprogramma Live Report van Slotstad Radio Zeist op zaterdag 17 september.  We mochten in een gesprek van drie kwartier vertellen over waar Spiegeling als 'School voor Intuïtieve Natuurcoaching' voor staat. Een hele mooie ervaring!

Mocht je geïnteresseerd zijn in dit gesprek, dan is het te beluisteren via de opname op
Dropbox: interview-spiegeling.mp3. Het interview wordt eerst nog vooraf gegaan door een ander item en begint na ongeveer 16 minuten.

Voor de andere nieuwe publiciteitsvermeldingen klik door naar: publiciteit
 

Contact met de natuur


Het contact maken, co-creatie en communiceren met de natuur (de 3 C's van Spiegeling), ontwikkelen zich steeds meer in ons aanbod van intuïtieve natuurcoaching. 
Naar aanleiding van de inspirerende lezing van Hans Andeweg op onze Jubileumdag 4 juni, hebben we hem uitgenodigd om in samenwerking met Spiegeling een workshopdag 'contact en communicatie met de natuur' aan te bieden.
Deze dag vindt plaats op vrijdag 11 november van 10.00 - 17.00 uur in het Speulderbos op de Veluwe en wordt verzorgd door Hans en Sandra samen. Hans zal het contact met de natuur nader belichten en Sandra zal je meenemen in het ervaren van intuïtieve natuurcoaching.

Het belooft een speciale dag te worden, zie voor meer informatie en praktische gegevens over locatie, tijd en kosten: workshopdag-met-hans-andeweg


Aktiviteiten komende tijd:


Zondag 30 oktober, 10.00 - 13.00, Stiltewandeling op de 6e Landelijke Dag van de Stilte olv Mirjam in het Bredase Mastbos, thema: 't Heilig Huwelijk: samengaan van het mannelijke en vrouwelijke in jeZelf, zie landelijke-dag-van-de-stiltewandeling

Vrijdag 11 november, 10.00 -17.00, Workshopdag op de Veluwe: 'Contact en communicatie met de natuur'. Deze dag is voor een ieder die het intuïtieve contact met de natuur wil verstevigen en verdiepen.

Vrijdag 9 december, 10.00 - 14.00, Kennismakingsworkshop Natuurcoaching olv Sandra in Austerlitz. Workshop voor mensen die willen kennismaken met intuïtieve natuurcoaching of die overwegen om de training in 2017 te volgen. Zie kennismakingsworkshop-natuurcoaching

Zaterdag 18 maart 2017, 10.00-17.00, Start training intuïtieve Natuurcoaching op de Boswerf in Zeist olv Sandra. De training beslaat 6 maandelijkse lesdagen, van maart t/m juni en een lesdag in september + oktober. Zie flyer in de bijlage en kijk voor meer informatie op: training-natuurcoaching-voor-mensen-die-met-mensen-werken

met kleurrijke herfstgroet, Mirjam en Sandra


NB Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een aktiviteit bij Spiegeling hebt gevolgd of omdat je je hiervoor speciaal hebt aangemeld. Ken je mensen die mogelijk ook geïnteresseerd zijn in deelname aan een van onze aktiviteiten, voel je dan vrij om ons aanbod aan hen door te sturen. Mocht je geen nieuwsbrief (meer) willen ontvangen, dan kun je je afmelden via onderstaande link.