SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Op dinsdag 21 juni is de officiële start van de Zomer en gaan we richting zomervakantie.
Kijk eens om je heen hoe welig de natuur in bloei staat en hoe alles uitbundig geurt en kleurt. Zo'n kleurrijke uitbundigheid hebben we óók op 4 juni mogen beleven toen we het Jubileum van 10 jaar Spiegeling én natuurcoaching vierden.

Het is heel duideljk hoe ook het 'vak' natuurcoaching anno 2016 in bloei staat en hoeveel bevlogen natuurcoaches Spiegeling in de afgelopen 10 jaar heeft opgeleid. Mensen die zich heel verbonden voelen met Spiegeling en met natuurcoaching!

een feestelijke mijlpaal van 10 jaar Spiegeling en Natuurcoaching


Jubileum

De besloten ochtend met alleen onze oud-cursisten en de boeiende lezing van Hans Andeweg (www.ecointention.com) had een feestelijke en intieme sfeer. Hans vertelde onder meer hoe je als natuurcoach al van tevoren contact kunt maken met het gebied waar je een natuurcoachings sessie gaat houden en daarbij de NatuurWezens kunt vragen om met je mee te werken. Natuurcoaching is niet alleen helend voor je cliënt, ook de natuur zelf vaart wel bij het contact en haar 'rol' in deze.

Het ritueel in het medicijnwiel onder leiding van Hans, om 10 jaar Spiegeling en natuurcoaching te bekrachtigen en óók de energie van beide in de toekomst stevig neer te zetten, had voor velen een voelbaar sterk effect dat nog doorwerkt in de tijd. 
Na afloop van onze Jubileumdag hebben we van verschillende kanten het verzoek gekregen om samen te werken met mensen die zich zeer verbonden voelen met ons en met Spiegeling, heel fijn om te ervaren!

We kijken vol voldoening terug op een fantástische Jubileumdag. Ook in de middag was er een boeiend workshopaanbod door onze oud-cursisten, waar veel mensen van buiten op afkwamen die eveneens heel enthousiast waren.
De weergoden waren ons gunstig gezind, zodat het in álle opzichten een strálende dag was, die we feestelijk hebben afgesloten met de borrel aan het eind van de middag.
We genieten er nog steeds heel erg van na!

lekker borrelen na een geslaagde dag

Naar aanleiding van ons Jubileum zijn we in de regionale pers verschenen, zie kranten artikelen in de bijlage, én zijn we uitgenodigd om in september ons verhaal te doen in het radioprogramma 'Radio Report' dat door Slotstad RTV Zeist wekelijks op zaterdag wordt uitgezonden.
Met de hoofdredacteur van Paravisie hebben we een hele mooie natuurcoachings sessie gehouden, waarvan er een verslag zal verschijnen in het augustus of septembernummer.

Kortom, we zijn letterlijk én figuurlijk, aan alle kanten in het zonnetje gezet met deze mijlpaal van 10 jaar Spiegeling!
 

Vakantie

Nog even en dan is het vakantietijd. Vakantie komt van het woord 'vacuum' dat 'leegte' betekent. Deze vacuumtijd heeft wel wat weg van de energie in de winter: het is tijd om de balans op te maken van wat het afgelopen half jaar je heeft gebracht en je te bezinnen op de periode hierna, hoe je straks met je leven weer verder wilt.

De zomer is, net als de winter, een tijd van bezinning, van even 'pas op de plaats' en rust. 
Zo kan in deze periode duidelijk worden welke situaties en relaties niet meer bij je passen die je los wilt laten, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe inspiratie. 
Hier sluit de bezinningsweek op Terra Nova Center in Frankrijk die komend weekend (zondag 26 juni!) begint mooi bij aan. Zie voor het programma: 

www.terranova.center/#!bezinningsweek/c1ti7

Ook op Facebook vind je meer informatie

Tijdens de bezinningsweek word je uitgenodigd om je te ontspannen in het moment, zodat het leven zich via jou kan ontvouwen en je expressie kunt geven aan wie jij bent in al je schoonheid en daar van te genieten.
Je ervaart in deze week dat je alleen maar hoeft te ZIJN waar je op dat moment bent en te vertrouwen dat het leven je brengt wat je nodig hebt als je je voeten en je hart volgt.  
De natuur is daarbij een grote Leermeester die je voorleeft 'jeZelf te zijn', met alles wat er is en je uitnodigt om 'thuis te komen bij jezelf'. Dit is ook het thema van de bezinningsweek.

de omgeving van Terra Nova Center

Ook wij gaan ons bezinnen op de toekomst van Spiegeling en op het aktiviteiten aanbod binnen onze samenwerking, wát we aan het programma willen toevoegen en verder willen uitbreiden in de komende jaren.
We kunnen nu al aankondigen dat er op vrijdag 11 november in samenwerking met Hans Andeweg een boeiende workshopdag plaatsvindt, waar nader ingegaan wordt op het contact maken met de natuur. In de volgende nieuwsbrief zullen we daar méér over vertellen.
En ook andere ideeën zijn aan het sluimeren die komende tijd nader uitgebroed willen worden...

Vol enthousiaste energie gaan we op naar ons 15-jarig Jubileum!
 

Aktiviteitenagenda


26 juni - 3 juli    Bezinningsweek, Terra Nova Center Frankrijk
                           'Thuiskomen bij jeZelf'

22 - 29 juli          Vakantie zomerweek Zuiderlicht in de Ardennen
                           'Genieten in het NU'. Zie flyer in de bijlage + www.zuiderlichtbreda.nl

2 sept                 Kennismakingsworkshop Natuurcoaching *

11 - 18 sept        Trainingsweek Natuurcoaching, Terra Nova Center Frankrijk *

11 nov                Workshop met Hans Andeweg

9 dec                  Kennismakingsworkshop Natuurcoaching *

* met 10% jubileumkorting!


Op veler verzoek bieden we dit najaar een aaneengesloten trainingsweek aan in Franrkijk van 11 tot 18 september voor degenen die zich intensief in natuurcoaching willen verdiepen. Je volgt dan het hele trainingsprogramma in één week.

In het voorjaar van 2017 gaat weer de maandelijkse training Natuurcoaching van start die op zaterdag 18 maart begint en 6 bijeenkomsten beslaat t/m 7 oktober. 
Zie voor de overige data en nadere omschrijving van opzet en inhoud van de trainingsaktiviteiten www.spiegeling.net of kijk rechtstreeks op: agenda

Voor NU wensen we je een hele fijne zomer toe met tijd en ruimte om lekker te ontladen en weer op te laden. We ont-moeten je graag daarna bij een van onze aktiviteiten.

met zomerse groet, Mirjam en Sandra


Je ontvangt de nieuwsbrief omdat je bij ons een aktiviteit hebt gedaan of je voor berichten hebt opgegeven. Mocht je geen belangstelling (meer) hebben om de nieuwsbrief te ontvangen, dan kun je je afmelden via onderstaande link.
Als je mensen kent die geïnteresseerd zijn in Spiegeling en ons aanbod, voel je dan vrij om deze informatie aan hen door te sturen.