SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Afscheid nemen en afronden. Rusten en mee-bewegen.

Dat is het thema voor deze maand van 5 december tot 4 januari lees ik in het boek ‘leven en werken in het ritme van de seizoenen ‘ van Jaap Voigt: "Het is beter om in deze periode geen nieuwe dingen op te starten, maar deze uit te stellen tot half januari. Zo kan er vanaf 20 december echt rust intreden. Het gaat in deze tijd om het ervaren van het autonome proces van het leven. In deze tijd rust je in het niet-weten".

Afscheid nemen en afronden is het proces waar Mirjam en ik nu mee bezig zijn. We merken dat dit een autonoom proces is waarin we samen op weg zijn. En dat er ook momenten van niet weten aan de orde zijn. Stapje voor stapje komt het tot vorm.

Vanaf onze eerste ontmoeting nu zeven jaar geleden, is 'de stroom van het leven volgen', 'feedback geven en ontvangen' en daar beiden aan ontwikkelen ook een rode draad in onze samenwerking.
Elkaar ontmoeten in het anders zijn en juist daardoor elkaar respecteren en van elkaar leren. Dankbaarheid voor onze oprechtheid die ons Kracht en Vertrouwen en vele mooie momenten heeft gebracht in onze samenwerking in de afgelopen jaren.


Mirjam en Sandra


Sandra

En zo is ook natuurcoaching 'als vanzelf' op mijn pad gekomen. In januari 2009 wandelde ik mee met een thema wandeling van Mirjam en twee weken later volgde ik de Training Natuurcoaching.

Het was Liefde op het eerste gezicht en een weten dat ik deze kennis en de verbinding met de natuur kende en graag door wilde geven.
Weer een jaar later, in januari 2010, vroeg Mirjam mij of ik wilde samenwerken en de training wilde geven omdat ze de mantelzorg voor haar ouders op zich nam. Dat doe ik nu alweer zes jaar vol inspiratie, passie en plezier!

Ik ervaar de natuur als mijn leermeester. Ze laat mij zien dat ik volledig meZelf kan ZIJN. Precies zoals alles zichZelf is in de natuur. Daar hoef ik niets voor te doen, juist niet, maar volledig te Zijn waar ik ben. En zoals met alles in de natuur, het leven gewoon door me heen te laten stromen om prachtig te bloeien en te stralen. 
Ik neem je graag mee op pad als je je meer wilt verbinden met de natuur en daardoor direct met jeZelf, om zo expressie te geven aan wie je bent en te genieten van het leven. Levenskunst!
 

ACTIVITEITEN IN HET KOMENDE JAAR
 

!! TIENJARIG JUBILEUM SPIEGELING !!
 

2016 is een bijzonder jaar: We vieren het 10-jarig bestaan van SPIEGELING én van onze hoog gewaardeerde Training Natuurcoaching.
We denken met heel veel plezier terug aan alle zo heel eigen opleidingsgroepen, de mensen die we daarin hebben ontmoet én alle prachtige natuurbelevingen die we met de deelnemers aan onze trainingen hebben ervaren en gedeeld.

We verheugen ons erop om met velen deze mijlpaal van 10 jaar Spiegeling te kunnen vieren. Daartoe hebben we op zaterdag 4 juni een feestelijke Jubileumdag gepland in het Zeister bos. We hebben hiervoor al hele leuke ideeën, in de volgende nieuwsbrief hoor je daar meer over.

 

AKTIVITEITEN SANDRA

In deze nieuwsbrief wil ik je graag vertellen over de activiteiten die ik zelf het komende jaar vanuit Spiegeling ga aanbieden, naast de Training Natuurcoaching.
Deze nieuwe activiteiten zijn vruchten van wensen die ik al langere tijd koester. Met vreugde kondig ik ze dan ook hier graag aan.

Nieuw !
Op zaterdag 6 februari geef ik de Workshop 'Ontmoeting met je Krachtdieren'.    
Op deze dag maak je contact met je krachtdieren en hun kwaliteiten. We zien en ontmoeten vaak dieren. Dat zij niet zo maar je pad kruisen en je inzichten, kracht, troost en vertrouwen kunnen schenken, leer je als je je bewuster bent van hun aanwezigheid.

De workshop is te volgen als opleidingsaktiviteit, maar eveneens als een aktiviteit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, een tweedeling die in mijn aanbod terug te vinden is.

NOTABENE: Er is plaats voor 8 deelnemers, opgeven vóór 20 januari! Voor meer info zie: ontmoeting-met-je-krachtdieren

I. OPLEIDINGS-ACTIVITEITEN
 

In verband met het tienjarig bestaan van Spiegeling, geldt in het hele komende jaar 10% korting op de al langer lopende opleidingsaktiviteiten.
 

* Kennismakingsworkshop Natuurcoaching vindt 4 keer per jaar plaats.
De eerstvolgende is op vrijdag 3 maart van 13.00 -17.00 uur, met 10% Jubileumkorting!
Zie ook kennismakingsworkshop-natuurcoaching


* Training Natuurcoaching, 10% Jubileumkorting                                                          Onze hoog gewaardeerde Training Natuurcoaching viert haar 10 jarig jubileum!! 
De eerstvolgende training start op zaterdag 26 maart. Sinds dit jaar kun je behalve in het voorjaar ook in het najaar starten met de training. Start najaarstraining is op 29 oktober.
Zie training-natuurcoaching
 

Nieuw!
Naar aanleiding van herhaalde vragen of de training ook in één week gevolgd kan worden, nodig ik je uit mee te gaan naar Zuid Frankrijk om je een week lang intensief onder te kunnen dompelen in het coachen in én met de natuur. 
De Trainingsweek Natuurcoaching vind plaats in Zuid-Frankrijk van 11 t/m 18 september. Hierover lees je meer in de volgende nieuwsbrief, dan zal er ook nadere informatie op de site staan.

 

II. PERSOONLIJKE ONTWIKKELINGS-AKTIVITEITEN


Nieuw!
Al lang koester ik de wens om in het zonnige zuiden een verdiepingsweek aan te bieden.
Ik heb daarvoor een prachtige plek in Zuid Frankrijk gevonden.
Graag nodig ik je uit voor de Bezinningsweek ‘Thuiskomen bij jeZelf, met de Natuur als inspiratiebron’ van 26 juni tot 3 juli.
Deze bezinningsweek gaat over je dagelijks leven in lijn brengen met jouw ware natuur, doordat je leeft in het NU en van daaruit situaties aantrekt die beter passen bij wie je werkelijk bent. Want overgave aan dit moment, betekent ruimte geven aan wie je van nature bent. De natuur is daarbij onze grootste inspiratiebron. Ook hierover vertel ik je graag meer in de volgende nieuwsbrief.
 

Eerst gaan we vanaf  20 december de rust in om te rusten in niet- weten. Daarmee laat ik Nu mijn verwachtingen van alle activiteiten voor het komende jaar ook weer los.  
We zijn met vakantie van 20 december tot 4 januari. Daarna begint ons 10 jarig jubileum jaar!!

Proost op het nieuwe jaar én het 10-jarig Jubileum van Spiegeling!
 

Mirjam en ik hopen jullie in 2016 te ontmoeten om deze mijlpaal met ons samen te vieren en met elkaar te kunnen genieten van de natuur, onze passies en van het leven!

Prettige feestdagen, rust lekker uit.

Hartelijke groet, Sandra