SPIEGELINGintuïtieve en creatieve natuurcoaching

Terug naar inspiratiemail / Archief

Het is vandaag maandag 23 augustus. Komende donderdag 27 augustus verhuis ik met kat Basje van Bavel naar ons 'buitenverblijf' in Zundert. We zijn al een paar keer samen op proef geweest en dit weekend wat langer, maar Bas vindt het tot op heden nog niet echt een succes. Ik hoop dat hij daar kan aarden.
Ik begin me er elke keer dat ik er kom (met een auto vol spullen) steeds méér thuis te voelen en heb ook zin in deze nieuwe plek én de komende nieuwe fase in mijn leven!
Hoewel Bavel achterlaten na een verblijf van vier en een half jaar wel heel vreemd en ook wat 'unheimisch' voelt. 

De eerste week in Zundert heb ik nog geen internet en vaste telefoonlijn. Begin september komt de KPN de lijn doortrekken en de boel installeren en hoop ik dat alles ook metéén zal werken, maar dat is uiteraard afwachten.
Een uitgebreidere nieuwsbrief met foto's en bespiegelingen volgt daarna. Voor nu slechts even een aankondiging van de komende aktiviteiten dit najaar.

zaterdag 5 september, van 10.00 tot 14.00; Kennismakingsworkshop in Austerlitz, bestemd voor mensen die graag willen ervaren wat natuurcoaching inhoudt of die overwegen mee te doen aan de training Natuurcoaching die op 31 oktober van start gaat.
Zie kennismakingsworkshop-natuurcoaching

zondag 20 september, van 10.00 tot 13.00; Herfst Stiltewandeling, thema 'Oogst' in Breda olv Mirjam en in Zeist olv Sandra. We staan letterlijk en figuurlijk, via natuurspiegelings opdrachten of korte meditaties, stil bij wat de afgelopen 9 maanden van dit jaar je ondermeer aan 'oogst' hebben gebracht. Zie herfst-stiltewandeling-in-breda of herfst-stiltewandeling-in-austerlitz

zaterdag 3 oktober, van 13.30 tot 17.00GRATIS Open Middag op de Boswerf in Zeist, waar we inhoudelijke informatie zullen geven over de twee Natuurcoachings trainingen die dit najaar starten (zie data en info hierna).
We zullen ook wat onderdelen van beide cursussen in de praktijk laten ervaren, zodat je nader kunt kennismaken met ons en onze werkwijze in de natuur en de locatie van waaruit we werken. Zie gratis-open-informatiemiddag

NB. de Open Dag is van een andere orde dan de Kennismakingsworkshop; in de workshop ga je meer de diepte in en oefen je in tweetallen in de rol van coach en gecoachte.
Op de Open Dag wordt - op locatie - nadere toelichting gegeven over inhoud van de trainingen én ook in het werken buiten geproefd van wat beide trainingen in de praktijk inhouden.


zaterdag 31 oktober, van 10.00 tot 17.00 uur; start training Natuurcoaching op de Boswerf in Zeistdeskundigheidsbevordering voor mensen die coach, counsellor, trainer of loopbaanadviseur zijn, of die op een ander manier ervaring hebben in het begeleiden van mensen en die graag het vak van intuïtief natuurcoach willen leren.
Zie training-natuurcoaching

zaterdag 7 november, van 10.00 tot 17.00 uur; start Keltische Jaarcyclus op de Boswerf in Zeist: verdiepende training voor mensen die natuur- of wandelcoach zijn en die samen met ervaren collega's meer de diepte in willen gaan en de spiegelwerking van de diverse jaarmomenten bij het toepassen van natuurcoaching willen leren. De nadruk ligt daarbij op de intuïtieve manier van coachen zoals Spiegeling die voorstaat.
Zie keltische-jaarcyclus

Bij alle aktiviteiten van Spiegeling (School voor Intuïtieve Natuurcoaching en contact met de Natuur) geldt dat we werken vanuit een intuïtieve grondhouding met respect voor de Wijsheid van de natuur. Het contact maken en "communiceren" met de natuur zelf is in onze visie en werkwijze essentieel in je manier van natuurcoachen.

Je kunt je voor alle aktiviteiten aanmelden door een mailtje te sturen naar collega Sandra Ramaekers, info@sr-loopbaanadvies.nl. 
Sandra is ook telefonisch te bereiken op 06.360 265 95. We ont-moet-en je graag op een van genoemde Spiegelings aktiviteiten; in september volgt zoals gezegd een uitgebreidere nieuwsbrief.

Met (na)zomerse groet, Mirjam en Sandra

Ken je mensen die geïnteresseerd zouden zijn in bovengenoemd aanbod, voel je dan vrij om deze informatie aan hen door te sturen. Mocht je geen belangstelling (meer) hebben om nieuws van Spiegeling te ontvangen, dan kun je je uitschrijven via de link hieronder.