Spiegeling School voor Intuïtieve Natuurcoaching

Keltische Jaarcyclus

Jaartraining natuurcoaching: Keltische Jaarcyclus

Verdiepende training voor ervaren wandel- en natuurcoaches
 

In de Keltische jaarcyclus staan we stil bij de symboliek van de verschillende seizoenen en Keltische Jaarfeesten en wat dit spiegelt ten aanzien van je procesgang door het leven.
Het is inhoudelijk een verbreding én verdieping op de algemene training natuurcoaching van Spiegeling, waarin je de basisbeginselen van natuurcoaching aangereikt hebt gekregen.

De training is gericht op mensen die al ervaring hebben met het toepassen van natuur- of wandelcoaching en eveneens bestemd voor mensen die ook elders ervaring hebben opgedaan met de beginselen van wandel- of natuurcoaching en die zich daarin nog verder willen bekwamen en meer de diepte in willen gaan. 

We gaan ervan uit dat je de spiegelwerking van de natuur kunt inzetten in een coachingsproces en dat je algemene coachingsvaardigheden onder de knie hebt. 

We gaan dieper in op het spiegeleffect van de Keltische Jaarfeesten en seizoenswisselingen en volgen daarmee het spiegelende ritme van de natuur.
Op elke trainingsdag wordt er ingegaan op de betekenis van dát specifieke jaarmoment en hoe dat in te zetten bij natuurcoaching. Je beleeft ook zelf de energie en symboliek die daarbij hoort. De symboliek van deze markeringen in de jaarcylcus én hoe deze in te zetten in je natuurcoachingsproces met cliënten vormt het kader én uitgangspunt van deze training.

De nadruk ligt vooral op het veel zelf oefenen en natuurcoaching toepassen in wisselende rollen van coach en gecoachte met de aangeboden handvatten en tools. We zullen ook gebruik maken van rituelen die passen bij het betreffende jaarmoment.

 

Zelfwerkzaamheid


In deze training word je uitgenodigd om vooral zelf een aktieve inbreng te hebben in bijvoorbeeld het voorbereiden en houden van een natuurritueel of het inzetten van een natuurcoachings werkvorm. Er is ook ruimte voor het zelf inbrengen van thema's of wensen ten aanzien van de inhoud van de trainingsdagen en het uitwerken van de natuursymboliek in het natuurcoachings proces.

Na elke bijeenkomst maak je een reflectieverslag, zodat je aan het eind van de cursus kunt zien welke rode (seizoens)draad er door je eigen ervaringen tijdens de bijeenkomsten loopt. Dit verdiept het effect én je inzicht in de spiegelwerking van de verschillende jaarmomenten bij natuurcoaching. Je doorloopt hiermee ook een eigen coachingsproces, welke ervaring je weer kunt gebruiken in het werken met  je cliënten.

 

Praktische Informatie

De Keltische Jaarcyclus beslaat 7 bijeenkomsten ongeveer 1x in de 6 weken en begint in november met Samhain, het Keltische Nieuwjaar.De andere jaarmomenten zijn:

december, Midwinter
februari, Imbolc
maart, Lente
mei, Beltane
juni, Midzomer
september, Herfst

In genoemde maanden zijn er trainings bijeenkomsten op de bijbehorende data. Deze vinden plaats in Zeist, op zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur.

Ook in deze training wordt verwacht dat je tussen de bijeenkomsten in, minimaal één keer oefent met een oefenmaatje uit de groep én met een cliënt met de aangereikte tools ten aanzien van de spiegelende jaarsymboliek. Aan het eind van de training ontvang je een certificaat.

Trainers zijn Mirjam Bossink en Sandra Ramaekers > trainers

Voor nadere informatie over locatie, data en kosten zie keltische-jaarcyclus-verdiepende-training-natuurcoaching

Notabene: in 2016 vindt er geen Keltische Jaarcyclus plaats


Terug naar trainingen-natuurcoaching

naar boven

SPIEGELING School voor Intuïtieve Natuurcoaching 06-42 36 51 44 info AT spiegeling DOT net KvK 30215230