Spiegeling School voor Intuïtieve Natuurcoaching

Agenda

Opleiding Intuïtieve Natuurcoaching voor mensen die met mensen werken

19 januari 2019 3971 MZ Driebergen
12 januari, 9 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 8 juni + 14 september en 12 oktober particulier €1.555,- exclusief 21% btw voor 8 dagen incl 2 gastdocenten; Zzp en organisaties €1.725 excl btw. NB Bij betaling door werkgever/reïntegratiebureau prijs op aanvraag

OPLEIDING INTUITIEVE NATUURCOACHING:
'In de ziel van de natuur, vind je de natuur van je Ziel'

 

Deskundigheidsbevordering voor mensen die met mensen werken

 

* Je bent coach, counselor of anderszins een proffessional met ervaring in het begeleiden van mensen en je wilt je cliënten graag leren coachen in én met de natuur als Spiegel

* Je hebt affiniteit met persoonlijke groei en spiritualiteit en met intuïtief contact met de natuur zelf


* Je bent op zoek naar verdieping en een professionele Coachopleiding gericht op de natuur en intuïtief werken in en met de natuur


In de Opleiding Intuïtieve Natuurcoaching leer je hoe je de spiegelwerking van de natuur op een intuïtieve manier kunt inzetten bij coaching. Spiegeling werkt daarbij vanuit de 3 C's: Contact, Communicatie en Co-creatie met de natuur.

Doel van Intuïtieve Natuurcoaching is je cliënten dichter bij zichzelf en hun 'ware' natuur te brengen, daar waar alle antwoorden te vinden zijn! 
Je leert ondermeer hoe je symbolen en metaforen uit de natuur daarbij kunt inzetten en maakt kennis met de krachtige werking van synchroniciteit en hoe daarop in te spelen als coach. Ook de spiegelwerking van de elementen en seizoenenen het cyclische ritme in de natuur, komt aan de orde in de training.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan het directe contact ofwel intuïtieve communicatie met de natuur. Je ontdekt dat daar niets "zweverigs" aan is, maar dat je vaak onbewust vanzelf al met de natuur communiceert. Doel van de Opleiding is om de taal van de natuur (weer) te leren verstaan.

 


In tweetallen oefenen: wat spiegelt de natuur je?

Doelgroep


Mensen die aan de Opleiding meedoen zijn coach, counsellor, trainer, loopbaanadviseur of hebben op een andere manier ervaring in het werken met mensen in begeleidende zin.
We gaan ervan uit dat je de basisvaardigheden met betrekking tot coaching onder de knie hebt en in staat bent om een coachings gesprek te voeren. De nadruk ligt uitdrukkelijk op het leren coachen met de natuur als invalshoek en niet op het aanleren van algemene coachingsvaardigheden!

Je leert hoe je als natuurcoach je cliënt kunt helpen in de spiegel van de natuur te kijken en de antwoorden te vinden op thema's en vragen die voor hem/haar actueel zijn. Je maakt daarbij voor een belangrijk deel gebruik van je intuïtie en werkt nauw samen met de natuur die in feite de coach is en de antwoorden en inzichten aanreikt aan de cliënt. Als natuurcoach ben je mediator tussen de natuur en je cliënt en help je je cliënt om in de spiegel van de natuur te kijken.


Onderwerpen die tijdens de Opleidingsdagen aan bod komen:
 

1. je eigen contact/verbinding met de natuur

2. contact en communicatie met de natuur

3. natuurcoaching in en met de natuur

4. natuurcoaching met de elementen

5. natuurcoaching met de seizoenen

6 .natuurcoaching en de toepassing van rituelen

7. het houden van een groeps(stilte)wandeling

8. terugkomdag na 3 maanden met onderwerp naar eigen keuze, gezamenlijk met de groep te bepalen

 


Natuurcoaching: oog krijgen voor de spiegels die de natuur als vanzelf aanreikt...

 

Werkwijze

Je bent deels binnen en deels buiten. Omdat je bij elke bijeenkomst oefent in de rol van coach en gecoachte, ervaar je ook zelf de doeltreffende en helende werking van natuurcoaching.
Tussen de maandelijkse bijeenkomsten oefen je in de praktijk met een oefenmaatje uit de groep met de aangereikte tools en handvatten, om ook daadwerkelijk met natuurcoaching ervaring op te doen. Aan te raden is om tussendoor ook met proefcliënten te werken om nog meer ervaring op te kunnen doen en je natuurcoachings spieren te trainen; de " vereiste" is om dit ook minimaal één keer per lesblok te doen.

De Opleiding is in eerste instantie gericht op het 1 op 1 coachen; op de zevende dag zal expliciet aandacht worden besteed aan het inzetten van natuurcoaching bij groepen door het houden van een thematische groeps (stilte)wandeling. De Opleiding wordt afgerond met een 8e (terugkom)dag na 3 maanden; het thema van die dag wordt in overleg met de deelnemers vast gesteld.
Dit kan tevens het begin zijn van een intervisie traject ná de Opleiding.

NB. Voor tussentijdse intervisie tijdens de Opleiding zelf zijn voor wie wil aparte modules af te spreken, dit zit niet in de prijs inbegrepen!

Zie ook : opleiding natuurcoaching en opleiding-natuurcoaching/reakties-cursisten

 

De opleiding is erkend door de Beroeps Vereniging Groene Zorg (BVGZ)


Praktische informatie 
 

Lesdagen: 8x , gemiddeld een zaterdag per maand

Tijden: 10.00 tot 17.00 uur

Locatie : Inspiratieve werkplek t Haagje in Driebergen, midden in het bos en een ideale omgeving om te oefenen. Ook per openbaar vervoer goed te bereiken. We werken gedeeltelijk binnen (theorie) en buiten (oefenen in de praktijk).

Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 10
NB ER ZIJN AL EEN PAAR AANMELDINGEN (20 juni 2018) !!

Trainer: Mirjam Bossink, in samenwerking met 2 gastdocenten. zie ook: over-mij

Kosten:  Particulier €1.555 exclusief 21% btw (1.881,55 inclusief);  Zzp'er en organisaties €1.725 exclusief btw (€2.087,25 inclusief). Bij betaling door werkgever of reïntegratiebureau kun je het beste even contact opnemen.


Het Opleidingsbedrag beslaat: 8 dagen zaalhuur, 2 gastdocenten, boek Spiegelingen, reader + handouts, creatief materiaal, certificaat, koffie/thee/sap en versnaperingen.


Aanmelding geschiedt door een mailtje te sturen naar info@spiegeling.net t.a.v. Mirjam Bossink, met daarin een korte motivatie waarom je aan de Opleiding wilt deelnemen en wat je ervaring is met coaching of anderszins in begeleiding/het werken met mensen. Daarna krijg je een inschrijfformulier en factuur toegestuurd. Deelname gaat op volgorde van ontvangen betaling,

Na (aan)betaling ben je van je plaats verzekerd! 

 

Voor nadere informatie kun je ook bellen: 06.423 65 144


 

naar boven

SPIEGELING School voor Intuïtieve Natuurcoaching 06-42 36 51 44 info AT spiegeling DOT net KvK 30215230