Spiegeling School voor Intuïtieve Natuurcoaching

Agenda

Opleiding Intuïtieve Natuurcoaching voor mensen die met mensen werken

10 november 2018

OPLEIDING INTUITIEVE NATUURCOACHING:
'In de ziel van de natuur, vind je de natuur van je Ziel'

Deskundigheidsbevordering voor mensen die met mensen werken

 

Je bent coach, counselor of anderszins een proffessional met ervaring in het begeleiden van mensen en je wilt je cliënten graag leren coachen in én met de natuur als Spiegel

Je hebt affiniteit met persoonlijke groei en spiritualiteit en met intuïtief contact met de natuur zelf


Je bent op zoek naar verdieping en een professionele Coachopleiding gericht op de natuur en intuïtief werken in en met de natuur


In de Opleiding Intuïtieve Natuurcoaching leer je hoe je de spiegelwerking van de natuur op een intuïtieve manier kunt inzetten bij coaching.

Doel van Intuïtieve Natuurcoaching is je cliënten dichter bij zichzelf en hun 'ware' natuur te brengen. Je leert ondermeer hoe je symbolen en metaforen uit de natuur daarbij kunt inzetten en maakt kennis met de krachtige werking van synchroniciteit en hoe daarop in te spelen als coach. Ook de spiegelwerking van de elementen en seizoenen komt aan de orde in de training.
Er wordt eveneens aandacht besteed aan het directe contact ofwel communicatie met de natuur. Je ontdekt dat daar niets "zweverigs" aan is, maar dat je vaak onbewust vanzelf al met de natuur communiceert.
 

Doelgroep

Mensen die aan de opleiding meedoen zijn coach, counsellor, trainer, loopbaanadviseur of hebben op een andere manier ervaring in het werken met mensen in begeleidende zin.
We gaan ervan uit dat je de basisvaardigheden met betrekking tot coaching onder de knie hebt en in staat bent om een coachings gesprek te voeren. De nadruk ligt uitdrukkelijk op het leren coachen met de natuur als invalshoek en niet op het aanleren van algemene coachingsvaardigheden!

Je leert hoe je als natuurcoach je cliënt kunt helpen in de spiegel van de natuur te kijken en de antwoorden te vinden op thema's en vragen die voor hem/haar actueel zijn. Je maakt daarbij voor een belangrijk deel gebruik van je intuïtie en werkt nauw samen met de natuur die in feite de coach is en de antwoorden en inzichten aanreikt aan de cliënt. Als natuurcoach ben je mediator tussen de natuur en je cliënt en hellp je je cliënt om in de spiegel van de natuur te kijken.


Onderwerpen die tijdens de Opleidingsdagen aan bod komen:
 

1- je eigen contact/verbinding met de natuur
2- contact en communicatie met de natuur
3- natuurcoaching met natuursymbolen
4- natuurcoaching met de elementen
5- natuurcoaching met de seizoenen
6 het houden van een groeps(stilte)wandeling
7 terugkomdag na 3 of 4 maanden met onderwerp naar eigen keuze, gezamenlijk met de groep te bepalen

Je bent deels binnen en deels buiten. Omdat je bij elke bijeenkomst oefent in de rol van coach en gecoachte, ervaar je ook zelf de doeltreffende en helende werking van natuurcoaching.
Tussen de maandelijkse bijeenkomsten oefen je in de praktijk met een oefenmaatje uit de groep met de aangereikte tools en handvatten, om ook daadwerkelijk met natuurcoaching ervaring op te doen.

Zie ook : opleiding natuurcoaching en opleiding-natuurcoaching/reakties-cursisten


Praktische informatie 
 

Het programma beslaat 6 lesdagen van gemiddeld 1x per maand op een zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en een 7de (terugkom)dag na 3 of 4 maanden.

Locatie is de Bongerd in Amelisweerd dat midden in hetbos ligt, een ideale omgeving om te oefenen.
De opleiding is in eerste instantie gericht op het 1 op 1 coachen; op de laatste dag zal expliciet aandacht worden besteed aan het inzetten van natuurcoaching bij groepen door het houden van een thematische groeps (stilte)wandeling.

Aanmelding geschiedt door een mailtje te sturen naar info@spiegeling.net t.a.v. Mirjam Bossink, met daarin een korte motivatie waarom je aan de opleiding wilt deelnemen en wat je ervaring is met coaching of anderszins in begeleiding/het werken met mensen. Daarna krijg je een inschrijfformulier toegestuurd. Na betaling ben je van je plaats verzekerd!
 

NB Het streven is de eerste lesdag op 10 november 2018 te laten zijn. Omdat er een nieuwe Opleidingslocatie gezocht moet worden, zijn data en kosten op dit moment (3 mei) nog niet bekend. Informatie volgt zo snel als mogelijk!
 

Trainer
De opleiding wordt gegeven door Mirjam Bossink, zie voor meer informatie > over-mij

naar boven

SPIEGELING School voor Intuïtieve Natuurcoaching 06-42 36 51 44 info AT spiegeling DOT net KvK 30215230